Het meest waardevolle bezit voor elke entiteit is tegenwoordig intellectueel eigendom, laat onze advocaten je helpen het te beschermen.

Intellectueel eigendomsrecht is de tak van het recht die de rechten van makers en uitvinders beschermt, innovatie en creativiteit bevordert door ervoor te zorgen dat individuen en organisaties kunnen profiteren van hun uitvindingen en creaties. Het omvat een reeks unieke en immateriële activa, waaronder uitvindingen, literaire en artistieke werken, ontwerpen, symbolen, namen en afbeeldingen die in de handel worden gebruikt.

Het vakgebied is over het algemeen onderverdeeld in verschillende hoofdcategorieën: octrooien, die uitvindingen en technologische innovaties beschermen; auteursrechten, die originele auteursrechten beschermen, zoals boeken, muziek en films; handelsmerken, die de merknaam beschermen waaronder producten en diensten worden verkocht; en handelsgeheimen, die vertrouwelijke bedrijfsinformatie beschermen die een concurrentievoordeel biedt.

Intellectuele eigendomsrechten verlenen exclusieve rechten aan ontwerpers en uitvinders, waardoor ze het gebruik van hun creaties gedurende een bepaalde periode kunnen controleren en ervan kunnen profiteren. Dit stimuleert niet alleen innovatie, maar bevordert ook economische groei door concurrentie en investeringen in nieuwe ideeën te stimuleren.

Hoewel de details kunnen verschillen, worden de algemene principes van het intellectueel eigendomsrecht internationaal erkend en ondertekenen veel landen verdragen om elkaars intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Octrooirecht

Dit gebied omvat wetten met betrekking tot de bescherming van uitvindingen. Octrooien geven uitvinders exclusieve rechten op hun uitvindingen voor een bepaalde periode, meestal 20 jaar, waardoor anderen de uitvinding niet zonder toestemming kunnen maken, gebruiken of verkopen.

Auteursrecht

Dit betreft wetten die betrekking hebben op de bescherming van originele werken van auteurschap, zoals boeken, muziek, films en software. Auteursrecht geeft de maker exclusieve rechten om zijn werk te reproduceren, distribueren, op te voeren, weer te geven of in licentie te geven.

Handelsmerkrecht

Dit gebied omvat wetten met betrekking tot de bescherming van merknamen, logo's en andere symbolen die goederen of diensten van de ene partij onderscheiden van die van anderen. Handelsmerken voorkomen dat anderen zonder toestemming een merk gebruiken dat er verwarrend veel op lijkt.

Wet op bedrijfsgeheimen

Dit betreft wetten die betrekking hebben op de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie die een concurrentievoordeel biedt. Handelsgeheimen kunnen bijvoorbeeld productieprocessen, klantenlijsten of marketingstrategieën zijn.

Rechten op industriële ontwerpen

Dit gebied omvat wetten met betrekking tot de bescherming van het visuele ontwerp van voorwerpen die niet louter utilitair zijn. Industriële ontwerprechten beschermen de vorm, het uiterlijk, de stijl of het ontwerp van een industrieel object tegen kopiëren.

Geografische aanduidingen

Dit betreft wetten die betrekking hebben op de identificatie van een product als zijnde afkomstig uit een specifieke regio, waarbij een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van het product hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan de geografische oorsprong ervan.

Kwekersrechten

Hieronder vallen wetten die betrekking hebben op de bescherming van nieuwe plantenrassen. Kwekersrechten geven kwekers wettelijke controle over het teeltmateriaal van hun nieuwe ras.

Licentie en toewijzing

Dit gebied omvat wetten met betrekking tot de overdracht van intellectuele eigendomsrechten, hetzij door middel van licentieovereenkomsten (die een andere partij toestemming geven om het IE te gebruiken) of overdracht (die het eigendom van het IE overdraagt).

Procesvoering en handhaving IE

Dit betreft wetten en procedures met betrekking tot het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten en het oplossen van geschillen, waaronder rechtszaken wegens inbreuk, namaak en piraterij.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Wereldwijd nieuws over intellectueel eigendomsrecht

Contacteer ons

X