Wereldwijde juridische diensten voor bankwezen en financiën

Het bank- en financieel recht is een cruciaal aspect van het mondiale economische kader en omvat de talloze regels, voorschriften en normen voor financiële instellingen en transacties. Dit rechtsgebied regelt de processen van lenen en uitlenen, het creëren van zekerheidsrechten, insolventieprocedures, relaties tussen banken en hun klanten en het algehele functioneren van financiële diensten.

De belangrijkste facetten van bank- en financieel recht zijn commerciële en particuliere leningen, projectfinanciering en gestructureerde financiering, vastgoedfinanciering, asset-based lending, derivaten en naleving van regelgeving. Deze juridische discipline omvat ook de fijne kneepjes van de regelgeving voor banken, waarbij zaken als kapitaaltoereikendheid, risicobeheer, corporate governance en consumentenbescherming aan bod komen.

Juridische professionals op dit gebied bieden begeleiding bij veelzijdige financiële transacties, adviseren bij het structureren van deals, onderhandelen en documenteren van financiële overeenkomsten. Ze navigeren ook door de steeds complexere regelgeving waarin financiële instellingen opereren.

In wezen is het bank- en financieel recht een hoeksteen van financiële integriteit, die financiële stabiliteit bevordert, consumentenrechten waarborgt en economische vooruitgang ondersteunt. Het zorgt ervoor dat financiële activiteiten op een transparante, eerlijke en wettige manier worden uitgevoerd en speelt een cruciale rol in de wereldeconomie.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Commerciële kredietverlening

Dit omvat het verstrekken van leningen en andere kredietfaciliteiten aan bedrijven.

Consumentenkrediet

Dit gaat over persoonlijke leningen, creditcards en hypotheken die aan individuele consumenten worden verstrekt.

Projectfinanciering

Het gaat hierbij om de financiering van grote infrastructurele en industriële projecten, waarbij vaak sprake is van een complexe mix van financiële en contractuele afspraken.

Vastgoedfinanciering

Dit gebied richt zich op leningen en andere financieringsmethoden voor vastgoedtransacties, zoals hypotheken en vastgoedontwikkelingsleningen.

Gestructureerde financiering en securitisatie

Dit gaat gepaard met complexe financieringsregelingen, waarbij vaak activa worden samengevoegd en effecten worden uitgegeven die door deze activapools worden gedekt.

Derivaten en financiële instrumenten

Dit gebied houdt zich bezig met complexe financiële producten die hun waarde ontlenen aan onderliggende activa, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen of marktindices.

Regelgeving financiële diensten

Dit omvat het brede scala aan regels voor financiële instellingen en de levering van financiële diensten.

Regelgeving voor banken

Het gaat hierbij om wetten en regels die bepalen hoe banken werken, zoals kapitaalvereisten, risicobeheerprocedures en klantrelaties.

Insolventie en herstructurering

Dit gebied behandelt financiële noodsituaties, inclusief de herstructurering van schulden en de processen voor het omgaan met insolvente entiteiten.

Naleving financiële criminaliteit

Dit gebied omvat wetten en regels die bedoeld zijn om financiële misdrijven zoals het witwassen van geld, fraude en handel met voorkennis te voorkomen.

Fintech

Dit is een snel groeiend gebied dat zich bezighoudt met het snijvlak van financiën en technologie, waaronder gebieden als digitale betalingen, blockchain en robo-adviesdiensten.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Nieuws over bankieren en financiën

Contacteer ons

X