Wereldwijde diensten op het gebied van bedrijfssecretarieel recht

Bedrijfssecretarieel recht heeft betrekking op de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen van de bedrijfssecretaris, een sleutelrol binnen een organisatie.

De bedrijfssecretaris zorgt voor een soepele administratie van het bedrijf, vooral met betrekking tot de naleving van wettelijke en statutaire bepalingen. De taken omvatten vaak het bijhouden van bedrijfsdocumenten, het leiden van bestuursvergaderingen, ervoor zorgen dat het bedrijf voldoet aan de corporate governance-normen en optreden als communicatiepunt tussen het bestuur en de aandeelhouders.

Het bedrijfssecretariaat geeft richting aan deze activiteiten en bepaalt de grenzen van de rol en verantwoordelijkheden van de Secretaris. Het omvat elementen van het vennootschapsrecht, effectenrecht en corporate governance, en raakt aan gebieden zoals de behandeling van juridische documenten, het beheer van bedrijfsdocumenten en de juiste procedures voor rapportage en openbaarmaking.

Het bedrijfssecretariële recht zorgt ervoor dat bedrijfssecretarissen hun essentiële functie vervullen bij het handhaven van de juridische integriteit van het bedrijf. Het is een genuanceerd vakgebied dat een duidelijk begrip vereist van de activiteiten van het bedrijf, de regelgeving en de juridische vereisten van bedrijfsactiviteiten. De effectieve uitoefening van het bedrijfssecretariële recht is essentieel voor de juridische en operationele gezondheid van een bedrijf.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Expertise

Bedrijfsbestuur

Secretarissen van bedrijven zijn er vaak verantwoordelijk voor dat het bedrijf zich houdt aan de juiste bestuurspraktijken en -principes.

Ondernemingsrecht

Dit gebied omvat het begrijpen en toepassen van wetten met betrekking tot de oprichting, werking en het bestuur van bedrijven.

Bestuursadministratie en ondersteuning

Dit omvat het organiseren van bestuursvergaderingen, het opstellen van vergaderagenda's en het notuleren van notulen.

Aandeelhoudersadministratie

Dit omvat het beheren van de communicatie met aandeelhouders, het organiseren van aandeelhoudersvergaderingen en het beheren van dividenduitkeringen.

Wettelijke naleving

Een bedrijfssecretaris is er verantwoordelijk voor dat het bedrijf voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

Bijhouden van gegevens

Dit omvat het bijhouden van bedrijfsregisters, zoals het register van directeuren en het register van aandeelhouders.

Regelgeving

Dit omvat het opstellen en indienen van de benodigde documenten bij regelgevende instanties, zoals jaarverslagen en jaarrekeningen.

Juridisch advies

Bedrijfssecretarissen geven vaak advies aan de raad van bestuur over allerlei juridische zaken.

Risicobeheer

Dit omvat het identificeren en beheren van juridische risico's die van invloed kunnen zijn op het bedrijf.

Ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheid

Secretarissen van bedrijven spelen een rol bij het waarborgen dat het bedrijf ethisch en verantwoord opereert.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparant

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Wereldwijd bedrijfssecretarieel nieuws

Contacteer ons

X