Juridische diensten voor wereldwijde fusies en overnames

Fusies en overnames (M&A) recht, een cruciaal onderdeel van het bedrijfsjuridische landschap, behandelt de juridische aspecten die komen kijken bij het fuseren van bedrijven of de overname van een ander bedrijf.

Bij een fusie worden twee bedrijven samengevoegd tot een nieuwe entiteit. De resulterende organisatie is vaak groter dan de som der delen en profiteert van meer middelen, gedeelde kennis en een groter marktbereik.

Daarentegen vindt een overname plaats wanneer een sterkere onderneming een zwakkere overneemt, die vervolgens ophoudt te bestaan. Het overnemende bedrijf absorbeert het bedrijf, met inbegrip van de activa en passiva, en brengt effectief alle elementen van het overgenomen bedrijf onder zijn controle.

M&A-recht is een veelomvattend vakgebied dat verschillende juridische domeinen omvat, zoals vennootschapsrecht, effectenrecht, mededingingsrecht, belastingrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en milieurecht. Het is belast met het aanpakken van complexe kwesties zoals het uitvoeren van due diligence, het beoordelen van de bedrijfswaardering, het structureren van de financiering van deals en het zorgen voor naleving van de regelgeving. Het dient ook om de belangen van aandeelhouders te beschermen tijdens het hele transactieproces.

Bovendien zorgt het M&A-recht ervoor dat de transactie eerlijk, transparant en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd. Het is een ingewikkeld en veelzijdig vakgebied dat een hoge mate van juridische expertise vereist vanwege de complexiteit en het financiële belang van deze transacties.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Zorgvuldigheid

Dit omvat een grondig onderzoek van het doelbedrijf om de activa, passiva, potentiële risico's en kansen te evalueren.

Structuur van de overeenkomst

Bepalen wat de beste structuur voor de transactie is, bijvoorbeeld of het een verkoop in aandelen, verkoop van activa of fusie moet zijn.

Financiering

Dit omvat de verschillende manieren om de transactie te financieren, waaronder contant geld, aandelen, schulden of een combinatie daarvan.

Waardering

Het beoordelen van de waarde van het doelbedrijf is een cruciale stap in elke fusie- en overnametransactie.

Contractonderhandelingen

Dit houdt in dat de partijen onderhandelen over de voorwaarden, wat uitmondt in een definitieve overeenkomst waarin de details van de deal worden vastgelegd.

Naleving van regelgeving

Ervoor zorgen dat de deal voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder antitrust-, effecten-, belasting-, milieu- en buitenlandse investeringswetten.

Goedkeuring door aandeelhouders

In veel gevallen moeten de aandeelhouders van de betrokken bedrijven de deal goedkeuren.

Integratie Planning

Dit omvat de planning en uitvoering van de integratie van de twee bedrijven nadat de deal is gesloten.

Post-fusie integratie

Dit gebied betreft de feitelijke integratie van de activiteiten, werknemers en cultuur van de twee bedrijven nadat de deal is afgerond.

Geschillenbeslechting

Dit omvat de mechanismen voor het oplossen van geschillen die tijdens of na de transactie kunnen ontstaan.

Grensoverschrijdende fusies en overnames

Dit heeft te maken met de specifieke uitdagingen en complexiteiten van deals waarbij bedrijven in verschillende landen betrokken zijn.

Werkgelegenheid en arbeidsvraagstukken

Dit omvat het beoordelen en managen van de impact van de deal op werknemers, waaronder mogelijke ontslagen, veranderingen in arbeidsvoorwaarden en veranderingen in de bedrijfscultuur.

Intellectueel eigendom

Dit omvat het beoordelen van de IP-portefeuille van het over te nemen bedrijf en het overwegen hoe de deal het eigendom en gebruik van IP-rechten zou kunnen beïnvloeden.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

Je werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en overzeese advocaten - we maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of juniors.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

We zijn actief in meer dan 70 landen en bieden onze gewaardeerde klanten gespecialiseerd juridisch advies en diensten, waar ze ook handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Nieuws over fusies en overnames

Contacteer ons

X