360 Ondernemingsrecht: Uw partner in internationaal testamentrecht en grensoverschrijdende estate planning

Testamentenrecht heeft betrekking op de juridische principes en regels voor het maken, uitvoeren en beheren van testamenten. Bij 360 Business Law bieden we wereldwijde diensten op het gebied van testamentrecht waarmee individuen hun wensen kenbaar kunnen maken met betrekking tot de verdeling van hun eigendommen en bezittingen na hun dood, ongeacht waar ze zich bevinden.

Het testamentrecht heeft betrekking op verschillende aspecten, waaronder de formele vereisten voor het maken van een geldig testament, de benoeming van executeurs om de nalatenschap te beheren en de verdeling van bezittingen onder begunstigden. Het omvat ook kwesties zoals testamentaire bekwaamheid, herroeping van testamenten en de interpretatie van testamentaire bepalingen.

Dit rechtsgebied heeft als doel ervoor te zorgen dat de wensen van de overledene worden gerespecteerd en uitgevoerd volgens hun intenties. Het biedt een wettelijk kader om de rechten van erfgenamen en begunstigden te waarborgen, de geldigheid van testamenten vast te stellen en geschillen of betwistingen over de verdeling van activa te voorkomen.

Testamentenrecht behandelt ook de juridische mechanismen voor estate planning, waaronder belastingplanning, liefdadigheidslegaten, trusts en andere instrumenten om activa te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

Inzicht in het testamentrecht is essentieel voor individuen om hun nalatenschap effectief te plannen, ervoor te zorgen dat hun dierbaren worden verzorgd en de kans op geschillen of verwarring na hun overlijden te verkleinen. Het biedt de juridische basis om de wensen van individuen in acht te nemen en de belangen van begunstigden te beschermen op het gebied van nalatenschap.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Testament maken en uitvoeren

Dit onderdeel van het testamentenrecht richt zich op de wettelijke vereisten voor het maken van een geldig testament. Het omvat aspecten zoals testamentaire bekwaamheid, formaliteiten voor het uitvoeren van een testament (zoals getuigen en ondertekenen) en het gebruik van digitale of elektronische testamenten.

Successie bij versterf

Dit aspect heeft betrekking op de verdeling van bezittingen wanneer een persoon zonder geldig testament overlijdt. Het omvat het wettelijke kader dat bepaalt hoe de nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen van de overledene volgens de regels van het testament.

Testamentaire trusts

Dit gebied omvat de oprichting en het beheer van trusts die via een testament zijn gecreëerd. Het omvat bepalingen voor het beheren en verdelen van activa voor specifieke doeleinden of begunstigden, zoals minderjarige kinderen, personen met speciale behoeften of liefdadigheidsorganisaties.

Executorschap en administratie

Dit aspect behandelt de rollen en verantwoordelijkheden van executeurs, die in een testament worden aangesteld om de nalatenschap te beheren. Het omvat de wettelijke verplichtingen van executeurs, het verkrijgen van een verlof tot verificatie of brieven tot beheer, de waardering van activa, de schuldenregeling en de verdeling van activa aan begunstigden.

Herroeping en wijziging testament

Dit gebied behandelt de juridische mechanismen voor het herroepen of wijzigen van een bestaand testament. Het behandelt de vereisten voor geldige herroeping, zoals het maken van een nieuw testament of het uitvoeren van een herroepingsdocument, en de implicaties van latere testamenten of codicillen.

Constructie en interpretatie

Dit aspect richt zich op de interpretatie en constructie van testamentbepalingen om de bedoeling van de erflater te bepalen. Het gaat om het oplossen van dubbelzinnigheden, het rechtzetten van fouten en het aanpakken van kwesties van ademption, verval of mislukking van schenkingen.

Gezinsvoorziening en testamentaire capaciteitsuitdagingen

Dit gebied omvat geschillen of uitdagingen met betrekking tot de geldigheid of de voorwaarden van een testament. Hieronder vallen vorderingen voor familiebedeling, waarbij bepaalde personen een groter deel van de nalatenschap willen, maar ook betwistingen op basis van beschuldigingen van gebrek aan testamentaire bekwaamheid, ongepaste beïnvloeding of fraude.

Digitaal vermogen en estate planning

Dit opkomende aspect van onze wereldwijde diensten op het gebied van testamentenrecht behandelt de juridische overwegingen met betrekking tot digitale activa in de estate planning, waaronder online accounts, cryptocurrencies en digitale content. Het behandelt zaken als toegang, eigendom en verdeling van digitale activa na overlijden.

Internationale testamenten en grensoverschrijdende vermogensplanning

Dit gebied richt zich op het essentiële deel van onze grensoverschrijdende estate planning services, die tegemoet komen aan testamenten met een internationaal element, zoals activa die zich in verschillende rechtsgebieden bevinden of personen met buitenlandse connecties.

Levenstestamenten en richtlijnen

Dit aspect heeft betrekking op de juridische instrumenten waarmee personen hun wensen met betrekking tot medische behandelingen en beslissingen rond het levenseinde in geval van onbekwaamheid kenbaar kunnen maken. Het omvat levenstestamenten, volmachten voor gezondheidszorg en voorafgaande richtlijnen, die los staan van traditionele testamenten maar essentiële onderdelen zijn van een uitgebreide vermogensplanning.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Wilsbeschikking en estate planning nieuws

Contacteer ons

X