Private Equity recht regelt de uiteenlopende activiteiten van participatiemaatschappijen en hun investeringen wereldwijd. Onze wereldwijde expertise omvat een breed spectrum aan juridische aspecten, van fondsvorming tot exitstrategieën. Bij 360 Business Law zorgen we ervoor dat internationale wettelijke vereisten worden nageleefd, beschermen we de rechten van investeerders en vergemakkelijken we efficiënte transacties over de grenzen heen.

Private equity verwijst naar investeringskapitaal dat door institutionele beleggers en vermogende particulieren wordt verstrekt om eigendomsbelangen in bedrijven te verwerven. Deze investeringen worden vaak gekenmerkt door actieve betrokkenheid bij het management en de strategische besluitvorming van de doelbedrijven om hun waarde te verhogen en aanzienlijke rendementen te genereren.

Private Equity recht omvat een breed scala aan juridische aspecten, waaronder fondsvorming, structurering van investeringen, due diligence, onderhandelingen over investeringsovereenkomsten, governancekwesties en exitstrategieën. Het omvat juridische kwesties met betrekking tot fusies en overnames, leveraged buyouts, durfkapitaalinvesteringen en mezzaninefinanciering.

In dit rechtsgebied komen zaken aan bod zoals effectenreglementering, corporate governance, fiscale overwegingen, tewerkstellings- en arbeidswetgeving, intellectuele eigendomsrechten en contractuele afspraken tussen het private equity-fonds en de portefeuillebedrijven.

Private Equity-wetgeving speelt een belangrijke rol bij het in evenwicht brengen van de belangen van investeerders, fondsbeheerders en de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Het zorgt ervoor dat de wettelijke vereisten worden nageleefd, waarborgt de rechten van investeerders en vergemakkelijkt efficiënte transacties, wat bijdraagt aan de groei en het succes van private equity-investeringen in verschillende sectoren.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Fondsvorming

Met een wereldwijd perspectief op fondsvorming behandelen we juridische aspecten met betrekking tot het opzetten en structureren van private equity fondsen in verschillende rechtsgebieden. Bij 360 Business Law begeleiden we onze cliënten bij het opstellen van en onderhandelen over fondsovereenkomsten, het bepalen van investeringsstrategieën en het voldoen aan wettelijke vereisten wereldwijd.

Investeringsovereenkomsten

Dit aspect richt zich op de juridische documentatie en onderhandelingen die komen kijken bij private equity investeringen. Het omvat het opstellen en beoordelen van investeringsovereenkomsten, zoals koopovereenkomsten voor aandelen, inschrijvingsovereenkomsten en aandeelhouders- of lidmaatschapsovereenkomsten. In deze overeenkomsten worden de voorwaarden van de investering vastgelegd, waaronder governancerechten, managementparticipatie en uitstapbepalingen.

Zorgvuldigheid

Dit gebied omvat de juridische analyse en het onderzoek dat wordt uitgevoerd door participatiemaatschappijen om de naleving van wet- en regelgeving, de financiële gezondheid en potentiële risico's van het over te nemen bedrijf te beoordelen. Het omvat zaken als intellectuele eigendomsrechten, contractuele verplichtingen, rechtszaken en geschillen, naleving van milieu- en arbeidswetgeving.

Bestuur en bestuursvertegenwoordiging

Dit aspect behandelt het juridische kader dat de relatie regelt tussen private equity investeerders en de portefeuillebedrijven waarin ze investeren. Het omvat zaken als bestuursvertegenwoordiging, aandeelhoudersrechten, stemovereenkomsten en bestuursstructuren om effectief toezicht en besluitvorming te garanderen.

Koop met vreemd vermogen

In de complexe wereld van leveraged buyouts bieden we wereldwijd inzicht. We houden ons bezig met belangrijke juridische overwegingen, zoals het onderhandelen over en structureren van schuldfinancieringsregelingen, het voldoen aan wettelijke vereisten en het beheren van juridische risico's die gepaard gaan met de overname van een bedrijf met een aanzienlijk schuldbedrag, in meerdere rechtsgebieden.

Naleving van regelgeving

Dit aspect heeft betrekking op de wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan participatiemaatschappijen zich moeten houden, waaronder effectenreglementering, antiwitwaswetgeving, openbaarmakingsvereisten en regels ter bescherming van beleggers. Het gaat om het waarborgen van de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving in alle fasen van het investeringsproces.

Exit-strategieën

Dit gebied omvat de juridische overwegingen en mechanismen voor het beëindigen van private equity-investeringen en het realiseren van rendement. Het omvat beursintroducties (IPO's), verkopen aan strategische kopers, secundaire buy-outs, management buy-outs en andere exit-routes. Het omvat het onderhandelen en structureren van de verkoopovereenkomsten, het omgaan met wettelijke vereisten en het beheren van de juridische aspecten van het exitproces.

Fiscale overwegingen

Onze diensten strekken zich uit over de grenzen heen om de fiscale gevolgen van private equity-investeringen voor zowel het fonds als zijn investeerders aan te pakken. We zijn gespecialiseerd in belastingstructurering, het analyseren van fiscaal efficiënte investeringsvehikels, het aanpakken van internationale belastingverdragen en -regelgeving en het beheren van belastingrisico's en nalevingsverplichtingen op wereldwijde schaal.

Overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG)

Dit gebied richt zich op de juridische aspecten die verband houden met het opnemen van ESG-factoren in private equity-beleggingen. Het omvat naleving van milieu- en sociale regelgeving, verantwoorde beleggingspraktijken, impact investing en het beoordelen van ESG-risico's en -kansen in het beleggingsproces.

Fondsenwerving en investeerdersrelaties

Dit aspect behandelt de juridische overwegingen bij fondsenwervingsactiviteiten en het onderhouden van relaties met beleggers. Het omvat naleving van de regelgeving bij het op de markt brengen en werven van fondsen, informatieverstrekking aan beleggers, overeenkomsten met beleggers en het aanpakken van de rechten en plichten van beleggers gedurende de levenscyclus van het fonds.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Nieuws over private equity

Contacteer ons

X