Wereldwijde antitrust- en concurrentiewetgevingsdiensten

Antitrust- en concurrentiewetgeving is een belangrijke tak van de rechtspraktijk en omvat het geheel van regels en voorschriften om de concurrentie op de markt in stand te houden door concurrentiebeperkend gedrag van bedrijven te reguleren. Het heeft als doel eerlijke concurrentie te bevorderen, consumenten te beschermen en economische efficiëntie aan te moedigen.

Dit rechtsgebied behandelt praktijken zoals monopolisering van de markt, concurrentiebeperkende overeenkomsten en misbruik door bedrijven met een dominante positie op de markt. Het omvat ook de fusiecontroleregelgeving, die voorgestelde fusies en overnames onderzoekt die de effectieve concurrentie aanzienlijk kunnen belemmeren.

Tot de belangrijkste aspecten van de antitrust- en concurrentiewetgeving behoren het verbod op kartels, de controle op misbruik door dominante marktspelers en de regulering van fusies en overnames. Regelgevende instanties zien toe op de naleving van deze regels, met bevoegdheden om vermoedelijke overtredingen te onderzoeken en sancties op te leggen voor overtredingen.

In essentie speelt de antitrust- en concurrentiewetgeving een cruciale rol in het bevorderen van een levendige en eerlijke markt, door ervoor te zorgen dat bedrijven op een gelijk speelveld concurreren. Het beschermt consumenten tegen marktondermijnende zakelijke praktijken en ondersteunt innovatie en groei in de economie. Neem nu contact op met 360 Business Law als u wereldwijde antitrust- en concurrentiewetgevingsdiensten nodig hebt.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Kartels en concurrentiebeperkende overeenkomsten

Dit gebied behandelt illegale praktijken zoals prijsafspraken, marktverdeling en offertevervalsing die de concurrentie beperken.

Dominantie en monopolies

Dit omvat wetten en regels die voorkomen dat bedrijven met aanzienlijke marktmacht hun dominante positie misbruiken om de concurrentie uit te schakelen of te beperken.

Fusies en overnames

Dit aspect van de wet beoordeelt of voorgestelde fusies, overnames of joint ventures de concurrentie op een markt aanzienlijk kunnen verminderen.

Staatssteun en subsidies

Dit gebied betreft de controle op steun die door een overheid wordt verleend en die de concurrentie zou kunnen verstoren door bepaalde bedrijven of industrieën te bevoordelen.

Marktonderzoeken en sectoronderzoeken

Dit zijn onderzoeken die worden uitgevoerd door mededingingsautoriteiten om inzicht te krijgen in mededingingsproblemen op bepaalde markten of in bepaalde industrieën en deze aan te pakken.

Mededingingsgeschillen

Dit gebied omvat juridische geschillen met betrekking tot antitrust- en mededingingswetgeving, waarbij het vaak gaat om particuliere handhavingsacties of beroepen tegen beslissingen van mededingingsautoriteiten.

Naleving en training

Dit houdt in dat we bedrijven helpen om de mededingingswetgeving te begrijpen en na te leven, vaak door het ontwikkelen en implementeren van nalevingsprogramma's en training.

Internationaal mededingingsrecht

Dit gebied houdt zich bezig met de toepassing en coördinatie van het mededingingsrecht in verschillende rechtsgebieden.

Concurrentie regelgeving

Hierbij wordt geanalyseerd hoe regelgevend beleid en wetten de concurrentie in specifieke industrieën of sectoren kunnen beïnvloeden.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Nieuws over antitrust en concurrentie

Contacteer ons

X