Een bedrijf dat op het punt staat te veranderen, heeft een betrouwbaar team van bedrijfs- en commerciële experts nodig.

Ondernemingsrecht is het netwerk van juridische principes, regels en praktijken die de oprichting, werking en ontbinding van bedrijven dicteren. Het bestrijkt een uitgestrekt terrein dat de rechten, relaties en gedragingen van bedrijven, hun bestuurders, aandeelhouders en andere belanghebbenden zoals schuldeisers en werknemers omvat.

De kern van het vennootschapsrecht is het principe van beperkte aansprakelijkheid, dat stelt dat aandeelhouders alleen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf tot het bedrag van hun investering, waardoor persoonlijke bezittingen worden beschermd tegen bedrijfsaansprakelijkheid. Deze juridische structuur moedigt het nemen van risico's en ondernemerschap aan, essentiële motoren van economische groei.

Ondernemingsrecht gaat ook in op corporate governance, waarbij het kader voor besluitvormingsprocessen binnen bedrijven wordt uiteengezet en de relaties tussen verschillende belanghebbenden worden gedefinieerd. Het schetst de fiduciaire plichten van directeuren en functionarissen en zorgt ervoor dat zij handelen in het belang van het bedrijf en de aandeelhouders. Het waarborgt de rechten van aandeelhouders, voorziet in mechanismen voor hun inspraak in bedrijfsbeslissingen en beschermt hun investeringen.

Daarnaast regelt het ondernemingsrecht complexe zakelijke transacties zoals fusies en overnames en behandelt het kwesties met betrekking tot insolventie, waarbij richtlijnen worden gegeven voor ordelijke faillissementsprocedures.

In essentie is het ondernemingsrecht gericht op het harmoniseren van de verschillende belangen van verschillende belanghebbenden, het bevorderen van verantwoordingsplicht, eerlijkheid en transparantie in alle bedrijfsactiviteiten.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Bedrijfsbestuur

Dit gebied houdt zich bezig met de systemen van regels, praktijken en processen waarmee een bedrijf wordt bestuurd en gecontroleerd. Het gaat om het afwegen van de belangen van de vele belanghebbenden van een bedrijf, zoals aandeelhouders, management, klanten, leveranciers, financiers, overheid en de gemeenschap.

 

Fusies en overnames (M&A)

Dit gebied omvat het kopen, verkopen, opsplitsen en samenvoegen van verschillende bedrijven en soortgelijke entiteiten. Advocaten op dit gebied onderhandelen, structureren deals en voeren due diligence onderzoeken uit.

Effectenrecht

Dit houdt zich bezig met de regulering van effecten (aandelen, obligaties, etc.) en de beurzen waarop ze worden verkocht. Het houdt zich bezig met openbaarmakingsvereisten, wetten voor handel met voorkennis en andere regels die bedoeld zijn om beleggers te beschermen.

 

Bedrijfsfinanciering

Dit gebied omvat de manieren waarop bedrijven kapitaal aantrekken en beheren. Het omvat de omgang met financiële instrumenten, investeringsbeslissingen en de juridische aspecten van financiële transacties.

Insolventie en faillissement

Hierbij gaat het om de juridische aspecten van financiële nood en faillissement, waaronder de rechten en verantwoordelijkheden van debiteuren en crediteuren.

Geschillen

Dit gebied houdt zich bezig met het oplossen van geschillen waarbij bedrijven betrokken zijn, door middel van onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage of een rechtszaak. Het kan betrekking hebben op een breed scala aan onderwerpen, van contractgeschillen tot beschuldigingen van wangedrag door bedrijven.

Fiduciaire plichten

Dit gebied heeft betrekking op de wettelijke verplichtingen van bedrijfsdirecteuren en -functionarissen om te handelen in het beste belang van het bedrijf en zijn aandeelhouders.

Aandeelhoudersrechten en afgeleide acties

Hierbij gaat het om de rechten van aandeelhouders binnen het bedrijf en de mechanismen waarmee ze deze rechten kunnen afdwingen, waaronder het gebruik van afgeleide rechtszaken.

Naleving van regelgeving

Bedrijven moeten voldoen aan een groot aantal regels, van milieuwetten tot arbeidsnormen. Bedrijfsjuristen geven vaak advies over nalevingskwesties om bedrijven te helpen juridische problemen te voorkomen.

Bedrijfsoprichting en -structuur

Dit gebied houdt zich bezig met de juridische processen en structuren die komen kijken bij het oprichten van een bedrijf, waaronder het opstellen van statuten, statuten en andere oprichtingsdocumenten.

Rechten van intellectueel eigendom

In bepaalde bedrijfstakken kunnen de IP-activa van bedrijven van cruciaal belang zijn. Ondernemingsrecht kan raakvlakken hebben met IP-recht op gebieden als IP-bescherming, licenties en procesvoering.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Wereldwijd ondernemingsrecht nieuws

Contacteer ons

X