Wereldwijde pensioenen en incentives

Pensioen- en incentiverecht is een cruciaal aspect van het arbeidsrecht en de financiële regelgeving. Het houdt zich bezig met het juridische kader rondom werknemersuitkeringen, in het bijzonder pensioenen en verschillende soorten incentives. Dit rechtsgebied speelt een cruciale rol bij het vormgeven van het landschap van arbeidsrelaties en pensioenplanning.

De pensioenwetgeving regelt de oprichting, uitvoering, wijziging en beëindiging van pensioenregelingen. Het omvat zaken zoals verplichtingen van werkgevers, fiduciaire plichten van uitvoerders van pensioenplannen en bescherming van deelnemers aan pensioenplannen. Het doel is om de veiligheid van de pensioenrechten van werknemers en de financiële solvabiliteit van pensioenfondsen te garanderen.

De stimuleringswet heeft daarentegen betrekking op de regels en voorschriften rond werkgelegenheidsprikkels zoals aandelenopties, prestatiebonussen, winstdelingsplannen en andere vormen van variabele beloning. Het gaat erom de belangen van werkgevers en werknemers in evenwicht te brengen en eerlijke en transparante incentiveregelingen te bevorderen.

In essentie probeert de pensioen- en stimuleringswet de belangen van werknemers te beschermen, goed werkgeverschap te bevorderen en bij te dragen aan financiële stabiliteit. Het vereist een genuanceerd begrip van zowel wettelijke regels als financiële overwegingen.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Oprichting pensioenregeling

Het opzetten van pensioenregelingen, inclusief het opstellen van reglementen en trustakten.

Beheer van pensioenregelingen

De administratie en het bestuur van pensioenregelingen, inclusief de rol en verantwoordelijkheden van trustees, en naleving van wettelijke vereisten.

Pensioenuitkeringen

De aard en omvang van pensioenuitkeringen, waaronder vervroegd pensioen, pensioen wegens ziekte en overlijdensuitkeringen.

Financiering en belegging van pensioenregelingen

Het beleggen van de activa van de pensioenregeling en het waarderen van de verplichtingen, inclusief het vaststellen van financieringsdoelen en herstelplannen.

Wijziging en beëindiging pensioenregeling

Wijzigingen aan pensioenregelingen, waaronder het sluiten van regelingen voor toekomstige opbouw, wijzigingen in uitkeringen en liquidatie van regelingen.

Werkgelegenheid

Het ontwerp en de implementatie van incentiveprogramma's, waaronder aandelenopties, prestatiebonussen en winstdelingsregelingen.

Naleving van regelgeving

Naleving van wet- en regelgeving, waaronder rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen.

Geschillenbeslechting

Het oplossen van geschillen, met inbegrip van interne procedures voor geschillenbeslechting en rechtszaken.

Insolventie en bedrijfstransacties

De impact van insolventie van werkgevers en bedrijfstransacties, waaronder fusies en overnames, op pensioenregelingen en incentiveregelingen.

Internationale en grensoverschrijdende kwesties

De problemen die voortvloeien uit werknemers die in meerdere rechtsgebieden werken, waaronder grensoverschrijdende pensioenregelingen en internationale incentiveregelingen.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Nieuws over pensioenen en incentives wereldwijd

Contacteer ons

X