Diensten voor Europees recht

Europees recht is, hoewel het uitsluitend relevant is voor Europese jurisdicties, een invloedrijk rechtslichaam dat de juridische interacties tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) en hun burgers regelt. Het omvat een verscheidenheid aan juridische disciplines, van constitutioneel en administratief recht tot mededingingsrecht en mensenrechtenwetgeving.

De grondbeginselen van het Europees recht zijn vastgelegd in de Verdragen van de Europese Unie, waarin de wetgevende en gerechtelijke bevoegdheden van de EU zijn vastgelegd. Deze wetten zijn bindend voor alle lidstaten, beïnvloeden nationale wetten en bieden een kader voor het oplossen van geschillen op Europees niveau.

De belangrijkste gebieden binnen de Europese wetgeving zijn de interne markt, die het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen tussen de lidstaten vergemakkelijkt; mededingingsrecht, dat concurrentiebeperkende praktijken voorkomt; en mensenrechtenwetgeving, zoals vastgelegd in de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens.

De Europese wet dient om eenheid, samenwerking en consistentie tussen de lidstaten te bevorderen en een klimaat van wederzijds respect voor gedeelde waarden en principes te stimuleren. De effectieve werking van de Europese wet is van cruciaal belang voor harmonieuze interacties tussen Europese jurisdicties en geeft vorm aan het juridische landschap van het continent.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Constitutioneel recht van de EU

Dit omvat de verdragen, principes en het institutionele kader van de Europese Unie.

Bestuursrecht EU

Dit gaat over de organisatie, bevoegdheden en functies van de administratieve organen van de EU.

EU-mededingingsrecht

Dit gebied omvat regels en voorschriften om de concurrentie binnen de interne markt van de EU in stand te houden.

EU-wetgeving interne markt

Dit regelt het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen binnen de EU.

Sociaal recht van de EU

Dit gebied omvat verordeningen en richtlijnen met betrekking tot werkgelegenheid, gelijkheid en socialezekerheidsrechten.

Milieuwetgeving EU

Hieronder vallen wetten en beleid met betrekking tot milieubescherming en duurzaamheid in de EU.

EU-wetgeving externe betrekkingen

Dit gaat over de betrekkingen van de EU met niet-EU-landen en internationale organisaties.

EU-wetgeving inzake mensenrechten

Dit omvat de bescherming van fundamentele rechten onder EU-wetgeving, zoals beïnvloed door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

EU-wetgeving inzake consumentenbescherming

Dit gebied regelt consumentenrechten en -bescherming binnen de EU.

EU-wetgeving gegevensbescherming

Hieronder vallen ook regels en voorschriften met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR).

Financieel recht EU

Dit omvat regelgeving met betrekking tot banken, verzekeringen, financiële diensten en kapitaalmarkten binnen de EU.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Nieuws over Europees recht

Contacteer ons

X