Wereldwijde diensten voor liefdadigheidsrecht

Liefdadigheidsrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied dat de oprichting, werking en regulering van liefdadigheidsorganisaties regelt. Het behandelt de wettelijke vereisten en procedures voor het oprichten van een liefdadigheidsinstelling, om ervoor te zorgen dat deze een liefdadig doel dient zoals gedefinieerd door de wet, en het algemeen nut handhaaft.

Dit rechtsgebied regelt ook hoe liefdadigheidsinstellingen worden bestuurd, van de rollen en verantwoordelijkheden van trustees tot het beheer van middelen. Het regelt de methoden waarmee goede doelen fondsen werven en hoe deze fondsen worden gebruikt, waarbij transparantie en verantwoording vereist zijn om het vertrouwen van het publiek te behouden.

Bovendien schrijft de liefdadigheidswet ook het regelgevend kader voor waarbinnen liefdadigheidsinstellingen opereren. Dit omvat het voldoen aan rapportage-eisen en toezicht door regelgevende instanties om ervoor te zorgen dat de wettelijke normen en ethische praktijken worden nageleefd.

In essentie is de liefdadigheidswetgeving van belang om het nuttige werk van liefdadigheidsinstellingen te vergemakkelijken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat ze werken op een manier die het vertrouwen van het publiek in stand houdt. Het bevordert een omgeving waarin liefdadigheidsinstellingen effectief kunnen bijdragen aan maatschappelijke verbetering en openbaar welzijn.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Oprichting en registratie

Dit betreft de wettelijke procedures en vereisten voor het oprichten van een liefdadigheidsinstelling, waaronder de noodzaak van een gedefinieerd liefdadigheidsdoel en het registratieproces.

Bestuur

Dit gebied omvat de regels en voorschriften die bepalen hoe een liefdadigheidsinstelling wordt bestuurd, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden van bestuurders en het beheer van de middelen van de instelling.

Naleving van regelgeving

Goede doelen moeten voldoen aan verschillende wettelijke vereisten, waaronder regels voor jaarlijkse verslaglegging en boekhouding. Dit rechtsgebied zorgt ervoor dat liefdadigheidsinstellingen transparant werken en verantwoording afleggen.

Regelgeving fondsenwerving

Dit gebied omvat de regels en voorschriften met betrekking tot de manier waarop liefdadigheidsinstellingen fondsen werven, waaronder naleving van de wervingswetten en voorschriften over donorherkenning.

Fiscaal recht

Liefdadigheidsorganisaties profiteren vaak van belastingvrijstellingen en -verminderingen. Dit rechtsgebied omvat de regels en vereisten voor deze voordelen.

Liefdadigheidsinstellingen

Dit betreft de wet- en regelgeving rondom de oprichting en werking van charitatieve stichtingen, inclusief de plichten van trustees en de rechten van begunstigden.

Geschillenbeslechting

Dit omvat juridische procedures en praktijken voor het oplossen van geschillen binnen een liefdadigheidsinstelling, zoals belangenconflicten of geschillen tussen trustees en begunstigden.

Fusies en samenwerkingen

Dit gebied omvat de juridische overwegingen wanneer liefdadigheidsinstellingen fuseren of samenwerken met andere liefdadigheidsinstellingen of niet-liefdadigheidsorganisaties.

Ontbinding en insolventie

Dit betreft de wetten en procedures voor het ontbinden van een goed doel of het omgaan met een goed doel dat insolvent is geworden.

Internationale activiteiten

Dit gebied omvat de wet- en regelgeving voor liefdadigheidsinstellingen die internationaal actief zijn, inclusief naleving van buitenlandse wet- en regelgeving.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Wereldwijd liefdadigheidsrecht nieuws

Contacteer ons

X