Globalne usługi prawne dla organizacji charytatywnych

Prawo charytatywne to wyspecjalizowana dziedzina prawa, która reguluje tworzenie, funkcjonowanie i regulację organizacji charytatywnych. Zajmuje się wymogami prawnymi i procedurami zakładania organizacji charytatywnych, zapewniając, że służą one celom charytatywnym określonym przez prawo i utrzymują korzyści publiczne.

Ta dziedzina prawa reguluje również sposób zarządzania organizacjami charytatywnymi, od ról i obowiązków powierników po zarządzanie zasobami. Reguluje metody, za pomocą których organizacje charytatywne pozyskują fundusze i sposób ich wykorzystania, wymagając przejrzystości i odpowiedzialności w celu utrzymania zaufania publicznego.

Co więcej, ustawa o organizacjach charytatywnych określa również ramy regulacyjne, w ramach których działają organizacje charytatywne. Obejmuje to zgodność z wymogami sprawozdawczymi i nadzór organów regulacyjnych w celu zapewnienia przestrzegania norm prawnych i praktyk etycznych.

Zasadniczo prawo charytatywne odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu korzystnej pracy organizacji charytatywnych, zapewniając jednocześnie, że działają one w sposób, który podtrzymuje zaufanie publiczne. Wspiera ono środowisko, w którym organizacje charytatywne mogą skutecznie przyczyniać się do poprawy sytuacji społecznej i dobrobytu publicznego.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Jak możemy pomóc

Formacja i rejestracja

Obejmuje to procedury prawne i wymogi dotyczące ustanowienia organizacji charytatywnej, w tym potrzebę zdefiniowania celu charytatywnego i procesu rejestracji.

Zarządzanie

Obszar ten obejmuje zasady i przepisy regulujące sposób prowadzenia organizacji charytatywnej, w tym role i obowiązki powierników oraz zarządzanie zasobami organizacji charytatywnej.

Zgodność z przepisami

Organizacje charytatywne muszą przestrzegać różnych wymogów regulacyjnych, w tym rocznych zasad sprawozdawczości i rachunkowości. Ten obszar prawa gwarantuje, że organizacje charytatywne działają w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.

Rozporządzenie w sprawie pozyskiwania funduszy

Obszar ten obejmuje zasady i przepisy dotyczące sposobu pozyskiwania funduszy przez organizacje charytatywne, w tym zgodność z przepisami dotyczącymi pozyskiwania i uznawania darczyńców.

Prawo podatkowe

Organizacje charytatywne często korzystają ze zwolnień i ulg podatkowych. Ta dziedzina prawa obejmuje zasady i wymogi dotyczące tych korzyści.

Fundusze charytatywne

Obejmuje to przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące tworzenia i funkcjonowania trustów charytatywnych, w tym obowiązki powierników i prawa beneficjentów.

Rozstrzyganie sporów

Obejmuje to procedury prawne i praktyki rozwiązywania sporów w ramach organizacji charytatywnej, takich jak konflikty interesów lub spory między powiernikami a beneficjentami.

Fuzje i współpraca

Obszar ten obejmuje kwestie prawne związane z łączeniem lub współpracą organizacji charytatywnych z innymi organizacjami charytatywnymi lub organizacjami niebędącymi organizacjami charytatywnymi.

Rozwiązanie i niewypłacalność

Obejmuje to przepisy i procedury dotyczące rozwiązania organizacji charytatywnej lub postępowania z organizacją charytatywną, która stała się niewypłacalna.

Operacje międzynarodowe

Obszar ten obejmuje przepisy i regulacje dotyczące organizacji charytatywnych działających na arenie międzynarodowej, w tym zgodność z zagranicznymi przepisami i regulacjami.

ikona

Gwarantowana jakość

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Przejrzyste ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Globalna praktyka

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Wiadomości o globalnym prawie charytatywnym

Kontakt

X