1. Informacje o tej polityce
  1. Razem z naszym Warunki korzystania z witryny internetowejniniejsze zasady dopuszczalnego użytkowania ("Polityka") reguluje sposób uzyskiwania dostępu do tej witryny i korzystania z niej oraz wszystkich powiązanych stron internetowych ("Strona"), który jest dostarczany przez nas bezpłatnie.
  2. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy uważnie przeczytać niniejszą Politykę.
  3. Uzyskując dostęp do Witryny, korzystając z niej lub w inny sposób wyrażając zgodę, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki, która uzupełnia nasze Warunki korzystania z Witryny. Jeśli użytkownik nie zgadza się lub nie akceptuje jakiejkolwiek części niniejszej Polityki, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.
  4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w naszych Warunkach korzystania z witryny.
  5. W niniejszej Polityce:
   "my", "my" lub "nasz" oznacza 360 Business Law Limited, spółkę o numerze rejestracyjnym 08884503, z siedzibą pod adresem 377-399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HL, oraz spółki należące do naszej grupy, w tym 360 Law Group Limited, spółkę o numerze rejestracyjnym 10162208, z siedzibą pod adresem 377-399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HL, o numerze rejestracyjnym VAT 264 9769 45 GB; oraz 360 Business Law America, Inc, spółkę zarejestrowaną w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych pod numerem rejestracyjnym. 2020-000899510, z siedzibą pod adresem 1309 Coffeen Avenue, Ste. 1200, Sheridan, Wyoming 8280; 360 Legal Software Limited, spółka zarejestrowana pod numerem 10162455, z siedzibą pod adresem 377-399 London Road, Camberley, Surrey, Anglia, GU15 3HL;
   "ty" lub "twój" oznacza osobę uzyskującą dostęp lub korzystającą z Witryny lub jej treści.
 2. Dopuszczalne użycie
  Zezwalamy na korzystanie z Witryny wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i przede wszystkim w celu uzyskania dostępu do informacji o nas, naszej Grupie i naszych usługach. Korzystanie z Witryny w jakikolwiek inny sposób, w tym wszelkie niedopuszczalne zastosowania określone w niniejszych Zasadach, jest niedozwolone.
 3. Niedopuszczalne użycie
  1. Warunkiem korzystania z Witryny jest wyrażenie zgody na niekorzystanie z Witryny:
   1. w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z obowiązującym prawem lub zabroniony przez niniejszą Politykę lub nasze Warunki korzystania z Witryny;
   2. do popełnienia jakiegokolwiek oszustwa;
   3. rozpowszechniania wirusów, złośliwego oprogramowania lub innego podobnego szkodliwego kodu oprogramowania;
   4. w celu promowania niechcianych reklam lub wysyłania spamu;
   5. do symulowania komunikacji od nas lub innej usługi lub podmiotu w celu gromadzenia informacji o tożsamości, danych uwierzytelniających lub innych informacji ("phishing");
   6. w jakikolwiek sposób zakłócający działanie naszej Witryny lub działalności lub witryny lub działalności jakiegokolwiek innego podmiotu;
   7. w jakikolwiek sposób, który szkodzi nieletnim;
   8. w celu promowania jakiejkolwiek nielegalnej działalności;
   9. reprezentowania lub sugerowania, że popieramy jakąkolwiek inną firmę, produkt lub usługę, chyba że wyraziliśmy na to odrębną zgodę na piśmie;
   10. uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do komputerów, danych, systemów, kont lub sieci lub korzystanie z nich; lub
   11. próby obejścia metod uwierzytelniania hasłem lub użytkownikiem.
 4. Usługi interaktywne
  1. Możemy udostępniać określone usługi komunikacyjne ("Usługi interaktywne") dostępne w Witrynie.
  2. Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania lub moderowania jakiegokolwiek tekstu, obrazów, wideo, audio lub innych treści multimedialnych, informacji lub materiałów ("Submission") przesłanych do naszych Usług interaktywnych. Tam, gdzie monitorujemy lub moderujemy Zgłoszenia, wskażemy, w jaki sposób jest to wykonywane i z kim należy się kontaktować w związku ze Zgłoszeniami budzącymi wątpliwości użytkownika.
  3. Adobe może usuwać lub edytować wszelkie Materiały przesyłane do naszych Usług interaktywnych, niezależnie od tego, czy są one moderowane, czy nie.
  4. Wszelkie Zgłoszenia muszą być zgodne z naszymi Standardami Zgłoszeń określonymi w punkcie 5 poniżej.
  5. Przesyłając Zgłoszenie, użytkownik udziela nam nieodpłatnej, nieodwołalnej, niewyłącznej, zbywalnej licencji na korzystanie, powielanie, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie Zgłoszenia (w całości lub w części) w Witrynie oraz na innych witrynach obsługiwanych przez nas, na czas nieokreślony.
 5. Standardy składania wniosków
  1. Wszelkie Materiały przesyłane przez użytkownika do naszych Usług interaktywnych oraz wszelkie inne formy komunikacji użytkownika z użytkownikami naszej Witryny muszą być zgodne ze standardami dokładności, przyzwoitości i zgodności z prawem, które będą stosowane według naszego uznania, działając w uzasadniony sposób.
  2. W szczególności, wszelkie Zgłoszenia lub informacje przesyłane przez użytkownika muszą być
   1. własną, oryginalną i zgodną z prawem pracą;
   2. faktów lub własnych przekonań;
   3. za niezbędną zgodą jakiejkolwiek strony trzeciej;
   4. nie są zniesławiające ani nie mogą stanowić podstawy zarzutu zniesławienia;
   5. nie są obraźliwe, obsceniczne, jednoznacznie seksualne, dyskryminujące lub wprowadzające w błąd; oraz
    jest mało prawdopodobne, że spowoduje obrazę, zakłopotanie lub irytację innych osób.
 6. Hiperłącze do nasUżytkownik nie może udostępniać łącza do naszej witryny internetowej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Jeśli użytkownik chce udostępnić łącze do naszej witryny internetowej, prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących: adresu URL każdej strony internetowej, z której użytkownik proponuje łącze do naszej witryny internetowej; adresu URL każdej strony internetowej w tej witrynie, do której użytkownik proponuje łącze; celu łącza, a my rozpatrzymy jego wniosek. Prosimy o przesyłanie wniosków na adres support@360businesslaw.com.
 7. Umieszczanie przez nas hiperłączy do witryn osób trzecich
  1. Naszą zasadą jest uzyskiwanie zgody na zamieszczanie linków do stron internetowych osób trzecich.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, funkcjonalność ani niezawodność witryn, do których prowadzą łącza. Zamieszczenie przez nas linków do stron internetowych osób trzecich nie stanowi poparcia dla materiałów publikowanych na tych stronach. Aby zgłosić niedziałający link, prosimy o kontakt support@360businesslaw.com.
 8. Korzystanie z naszej nazwy i logo
  Użytkownik nie może używać naszych znaków towarowych, logo lub nazw handlowych, chyba że zgodnie z niniejszą Polityką i Warunkami korzystania z naszej Witryny. W przypadku udzielenia przez nas zgody na korzystanie z naszych znaków towarowych, logo lub nazw handlowych, użytkownik może to robić wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi marki, które zostaną mu dostarczone wraz z naszym pismem upoważniającym do korzystania z naszych znaków towarowych, logo lub nazw handlowych.
 9. Naruszenie
  Będziemy stosować warunki niniejszej Polityki według własnego uznania. W przypadku naruszenia niniejszych Zasad przez użytkownika możemy zakończyć lub zawiesić korzystanie z Witryny przez użytkownika, usunąć lub edytować Zgłoszenia, ujawnić Zgłoszenia lub jakąkolwiek inną komunikację użytkownika z użytkownikami naszej Witryny organom ścigania lub podjąć wszelkie działania, które uznamy za konieczne w celu naprawienia naruszenia.

Zmiany w niniejszej polityce

Polityka ta została opublikowana w dniu 1st Maj 2023 r.

Od czasu do czasu możemy zmienić tę politykę bez powiadomienia.

Kontakt

X