Globalne usługi prawne w zakresie odzyskiwania długów

Prawo windykacyjne to kluczowy obszar praktyki prawnej, który określa procedury dochodzenia niespłaconych długów i egzekwowania zobowiązań płatniczych. Zapewnia wierzycielom, osobom fizycznym lub organizacjom, środki prawne do odzyskania należnych środków.

Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się od nawiązania przez wierzyciela kontaktu z dłużnikiem, często za pośrednictwem pisemnych powiadomień lub listów z żądaniami, podkreślających powagę długu i zamiar odzyskania środków. Jeśli te wysiłki nie wystarczą, wierzyciel może podjąć działania prawne.

Prawo windykacyjne zapewnia niezbędne wytyczne dla tego etapu, dyktując kroki w celu zainicjowania działań prawnych, takich jak złożenie roszczenia lub pozwu sądowego. Wyszczególnia również potencjalne środki obrony, które dłużnik może podnieść, oraz określa metody egzekwowania wyroku, jeśli wierzyciel wygra w sądzie.

Oprócz pomocy wierzycielom, prawo windykacyjne chroni dłużników przed nieuczciwymi praktykami windykacyjnymi. Zachowuje równowagę, zapewniając wierzycielom możliwość dochodzenia swoich należności, jednocześnie chroniąc dłużników przed nękaniem, oszustwami lub niewłaściwymi zachowaniami. Równowaga ta ma kluczowe znaczenie dla prawa windykacyjnego, ułatwiając sprawiedliwy i pełen szacunku proces spłaty zadłużenia.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Jak możemy pomóc

Praktyki windykacyjne

Obszar ten dotyczy metod i taktyk, które mogą być legalnie stosowane przez wierzycieli lub agencje windykacyjne w celu odzyskania niespłaconych długów.

Działania prawne

TObszar ten obejmuje kroki, które wierzyciel musi podjąć, aby pozwać dłużnika za niespłacony dług, w tym złożenie pozwu, uzyskanie wyroku i wykonanie tego wyroku.

Obrona i spory

Obszar ten obejmuje środki obrony prawnej, które dłużnik może podnieść w odpowiedzi na pozew windykacyjny, oraz procedury kwestionowania ważności lub kwoty długu.

Upadłość

Obszar ten obejmuje przepisy i procedury związane z upadłością, która jest procesem prawnym mogącym wpływać na wysiłki związane z odzyskiwaniem długów. Obejmuje on zasady dotyczące tego, jakie rodzaje długów mogą zostać umorzone w ramach upadłości oraz w jaki sposób wierzyciele mogą domagać się części majątku dłużnika.

Zabezpieczone i niezabezpieczone długi

Obszar ten dotyczy różnych przepisów i procedur, które mają zastosowanie do długów zabezpieczonych (długów zabezpieczonych hipoteką) i niezabezpieczonych (długów bez zabezpieczenia, takich jak większość długów na kartach kredytowych).

Restrukturyzacja i rozliczanie zadłużenia

Obszar ten obejmuje przepisy i procedury związane z restrukturyzacją zadłużenia i ugodą, które są metodami rozwiązywania sporów dotyczących zadłużenia bez wkraczania na drogę sądową.

Transgraniczne odzyskiwanie długów

Obszar ten obejmuje procedury i wyzwania związane z odzyskiwaniem długów ponad granicami krajowymi.

Ochrona konsumentów

Obszar ten obejmuje przepisy mające na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami windykacyjnymi.

Przedawnienie

Obszar ten dotyczy przepisów, które ograniczają czas, w jakim wierzyciel może pozwać dłużnika za niespłacony dług.

ikona

Gwarantowana jakość

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Przejrzyste ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Globalna praktyka

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Wiadomości o odzyskiwaniu długów

Kontakt

X