Globalne usługi prawne w zakresie ochrony danych

Prawo ochrony danych stanowi ramy prawne mające na celu ochronę przetwarzania danych osobowych. Ten obszar prawa ma kluczowe znaczenie w dzisiejszej erze cyfrowej, w której przepływ danych osobowych jest bardziej płynny i rozległy niż kiedykolwiek wcześniej.

Kluczowe elementy prawa ochrony danych obejmują zapewnienie, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane powinny być gromadzone w określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach oraz powinny być adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest konieczne. Co ważne, dane powinny być dokładne, aktualizowane i przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.

Ustawa o ochronie danych określa również prawa osób fizycznych, często określanych jako osoby, których dane dotyczą. Prawa te obejmują dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przestrzeganie tych przepisów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania i integralności procesów opartych na danych. Naruszenia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym znacznych grzywien. Dlatego organizacje muszą zapewnić solidne praktyki ochrony danych, aby zachować zgodność z tymi przepisami.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Jak możemy pomóc

Gromadzenie danych

Prawo reguluje sposób gromadzenia danych osobowych, wymagając w większości przypadków wyraźnej zgody osób fizycznych.

Przetwarzanie danych

Obowiązują zasady dotyczące sposobu wykorzystywania, przechowywania i przekazywania danych osobowych, w tym ograniczenia dotyczące przetwarzania wrażliwych danych osobowych.

Prawa podmiotu danych

Osoby fizyczne lub "osoby, których dane dotyczą", mają pewne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych, takie jak prawo dostępu do swoich danych, prawo do żądania poprawienia lub usunięcia swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo danych

Organizacje muszą podjąć odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, przypadkową utratą lub zniszczeniem.

Naruszenia ochrony danych

W przypadku naruszenia ochrony danych należy postępować zgodnie z określonymi procedurami, w tym powiadomić odpowiedni organ ochrony danych i potencjalnie poszkodowane osoby.

Transfer danych

Przepisy regulują przekazywanie danych osobowych za granicę, w szczególności do krajów o różnych standardach ochrony danych.

Oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)

W niektórych przypadkach organizacje są zobowiązane do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych w celu zidentyfikowania i złagodzenia zagrożeń dla ochrony danych związanych z konkretnym projektem lub systemem.

Inspektorzy ochrony danych (IOD)

Niektóre organizacje są zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych w celu nadzorowania ich strategii ochrony danych i zgodności z przepisami - 360 Business Law zapewnia wysoce opłacalny outsourcing. Usługa Data Guardian dla wielu klientów.

Artykuł 27 Usługi przedstawicielskie

Upewnij się, że działasz zgodnie z przepisami lub ryzykuj grzywnę od odpowiedniego organu ochrony danych - Artykuł 27 Usługi przedstawicielskie.

ikona

Gwarantowana jakość

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Przejrzyste ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Globalna praktyka

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Co mówią nasi klienci

Wiadomości dotyczące prawa ochrony danych

Kontakt

X