PeoplePlus

John Mann, dyrektor handlowy

Klient

PeoplePlus, część Staffline Group, wspiera ludzi w znalezieniu pracy, zapewniając szkolenia i edukację osobom, które napotykają bariery w zatrudnieniu, pomagając im znaleźć pracę i utrzymać karierę. Ich głównym celem jest wspieranie zdolności do zatrudnienia i podnoszenie kwalifikacji ludzi, a także współpraca z pracodawcami w celu rozwoju ich działalności poprzez dostęp do kandydatów z części rynku pracy, których normalnie nie braliby pod uwagę, wspierając w ten sposób wzrost zarówno ich wartości handlowej, jak i społecznej.

 

PeoplePlus współpracuje z wieloma krajowymi, zdecentralizowanymi i lokalnymi departamentami rządowymi w Anglii, Szkocji i Walii; a jej zaangażowane zespoły świadczą różnorodne usługi publiczne, w tym wsparcie zatrudnienia, szkolenia i edukację dorosłych, wsparcie niezależnego życia, edukację więzienną i doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci lokalnych biur i innowacyjnych platform cyfrowych.

Czego PeoplePlus szukał w firmie prawniczej?

PeoplePlus wcześniej polegał na tradycyjnej kancelarii prawnej, która doraźnie zaspokajała wszystkie jego potrzeby prawne. Okazało się jednak, że jest to kosztowne podejście do ich potrzeb. Chociaż nadal współpracują z różnymi firmami w zakresie swoich specjalistycznych wymagań, zaczęli szukać bardziej opłacalnej / pewnej kosztowo alternatywy dla swoich codziennych spraw prawnych i przeglądów dokumentów.

Dlaczego 360 Business Law?

360 Business Law oferowało efektywne kosztowo, wysokiej jakości wsparcie prawne, które odpowiadało na codzienne potrzeby prawne PeoplePlus. Innowacyjny model wynagrodzenia, który oferuje PeoplePlus stałą opłatę, był główną atrakcją.

Negocjując stałą opłatę, która odpowiada przewidywanej ilości pracy w ciągu roku, PeoplePlus wiedział, że ich potrzeby prawne zostaną zaspokojone bez nieproporcjonalnie wysokich opłat. A ponieważ nie jesteśmy zaskakiwani rachunkami na koniec każdego miesiąca - nawet przy zmiennym obciążeniu pracą - możemy spokojnie planować budżet.

Jeśli chodzi o konsekwentne codzienne przeglądy umów, sprawdzanie warunków ofert i kontrole pod kątem prawnym, 360 Business Law było oczywistą opcją. Dzięki szerokiej wiedzy eksperckiej z różnych dziedzin prawa, od umów po prawo własności, PeoplePlus jest przekonany, że 360 może nas wspierać we wszystkich obszarach.

Kontakt

X