Globalne usługi prawne w zakresie bankowości i finansów

Prawo bankowe i finansowe jest kluczowym aspektem globalnych ram gospodarczych, obejmującym niezliczone zasady, przepisy i standardy, które regulują instytucje i transakcje finansowe. Ten obszar prawny reguluje procesy udzielania kredytów i pożyczek, tworzenie zabezpieczeń, procedury upadłościowe, relacje między bankami a ich klientami oraz ogólne funkcjonowanie usług finansowych.

Kluczowe aspekty prawa bankowego i finansowego obejmują pożyczki komercyjne i prywatne, finansowanie projektów i strukturyzowane, finansowanie nieruchomości, pożyczki oparte na aktywach, instrumenty pochodne i zgodność z przepisami. Ta dyscyplina prawna obejmuje również zawiłości przepisów bankowych, zajmując się kwestiami takimi jak adekwatność kapitałowa, zarządzanie ryzykiem, ład korporacyjny i ochrona konsumentów.

Specjaliści prawni w tej dziedzinie zapewniają wytyczne dotyczące wieloaspektowych transakcji finansowych, doradzając w zakresie strukturyzacji transakcji, negocjacji i dokumentacji umów finansowych. Poruszają się również w coraz bardziej złożonym środowisku regulacyjnym, w którym działają instytucje finansowe.

Zasadniczo prawo bankowe i finansowe jest kamieniem węgielnym integralności finansowej, wspierającym stabilność finansową, chroniącym prawa konsumentów i stanowiącym podstawę postępu gospodarczego. Zapewnia, że działalność finansowa jest prowadzona w sposób przejrzysty, sprawiedliwy i zgodny z prawem, odgrywając kluczową rolę w globalnej gospodarce.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Jak możemy pomóc

Pożyczki komercyjne

Obejmuje to udzielanie pożyczek i innych instrumentów kredytowych dla przedsiębiorstw.

Kredyty konsumenckie

Dotyczy to pożyczek osobistych, kart kredytowych i kredytów hipotecznych udzielanych indywidualnym konsumentom.

Finansowanie projektów

Wiąże się to z finansowaniem dużych projektów infrastrukturalnych i przemysłowych, często obejmujących złożone połączenie ustaleń finansowych i umownych.

Finansowanie nieruchomości

Obszar ten koncentruje się na pożyczkach i innych metodach finansowania transakcji dotyczących nieruchomości, takich jak kredyty hipoteczne i kredyty deweloperskie.

Finansowanie strukturyzowane i sekurytyzacja

Wiąże się to ze złożonymi ustaleniami finansowymi, często obejmującymi łączenie aktywów i emisję papierów wartościowych zabezpieczonych tymi pulami aktywów.

Instrumenty pochodne i instrumenty finansowe

Obszar ten zajmuje się złożonymi produktami finansowymi, które czerpią swoją wartość z aktywów bazowych, takich jak akcje, obligacje, towary lub indeksy rynkowe.

Rozporządzenie w sprawie usług finansowych

Obejmuje to szeroki zakres przepisów regulujących instytucje finansowe i świadczenie usług finansowych.

Rozporządzenie bankowe

Obejmuje to przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące sposób działania banków, w tym wymogi kapitałowe, procedury zarządzania ryzykiem i relacje z klientami.

Niewypłacalność i restrukturyzacja

Obszar ten dotyczy sytuacji trudnej sytuacji finansowej, w tym restrukturyzacji zadłużenia i procesów postępowania z niewypłacalnymi podmiotami.

Zgodność z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych

Obszar ten obejmuje przepisy i regulacje mające na celu zapobieganie przestępstwom finansowym, takim jak pranie pieniędzy, oszustwa i wykorzystywanie informacji poufnych.

Fintech

Jest to szybko rozwijający się obszar zajmujący się skrzyżowaniem finansów i technologii, w tym obszarów takich jak płatności cyfrowe, blockchain i usługi robo-doradcze.

ikona

Gwarantowana jakość

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Przejrzyste ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Globalna praktyka

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Wiadomości z dziedziny bankowości i finansów

Kontakt

X