Firma na progu zmian wymaga niezawodnego zespołu ekspertów korporacyjnych i handlowych.

Prawo spółek stanowi sieć zasad prawnych, regulacji i praktyk, które dyktują tworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie spółek. Obejmuje ono rozległy obszar, który obejmuje prawa, relacje i postępowanie korporacji, ich dyrektorów, akcjonariuszy i innych interesariuszy, takich jak wierzyciele i pracownicy.

U podstaw prawa spółek leży zasada ograniczonej odpowiedzialności, która stanowi, że akcjonariusze odpowiadają za długi spółki jedynie do wysokości ich inwestycji, chroniąc majątek osobisty przed zobowiązaniami spółki. Taka struktura prawna zachęca do podejmowania ryzyka i przedsiębiorczości, które są istotnymi czynnikami wzrostu gospodarczego.

Prawo spółek obejmuje również sferę ładu korporacyjnego, określając ramy procesów decyzyjnych w korporacjach i definiując relacje między różnymi interesariuszami. Określa obowiązki powiernicze dyrektorów i członków zarządu, zapewniając, że działają oni w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy. Zabezpiecza prawa akcjonariuszy, zapewniając mechanizmy ich udziału w decyzjach korporacyjnych i chroniąc ich inwestycje.

Ponadto prawo korporacyjne reguluje złożone transakcje biznesowe, takie jak fuzje i przejęcia, a także zajmuje się kwestiami związanymi z niewypłacalnością, zapewniając wytyczne dotyczące uporządkowanego postępowania upadłościowego.

Zasadniczo prawo spółek ma na celu harmonizację różnorodnych interesów różnych interesariuszy, promując odpowiedzialność, uczciwość i przejrzystość we wszystkich działaniach korporacyjnych.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Jak możemy pomóc

Ład korporacyjny

Obszar ten dotyczy systemów zasad, praktyk i procesów, za pomocą których korporacja jest kierowana i kontrolowana. Obejmuje on równoważenie interesów wielu interesariuszy spółki, takich jak akcjonariusze, zarząd, klienci, dostawcy, finansiści, rząd i społeczność.

 

Fuzje i przejęcia (M&A)

Obszar ten obejmuje kupno, sprzedaż, podział i łączenie różnych spółek i podobnych podmiotów. Prawnicy w tej dziedzinie zajmują się negocjacjami, strukturyzowaniem transakcji i przeprowadzaniem due diligence.

Prawo papierów wartościowych

Dotyczy to regulacji papierów wartościowych (akcji, obligacji itp.) oraz giełd, na których są one sprzedawane. Wiąże się to z wymogami dotyczącymi ujawniania informacji, przepisami dotyczącymi wykorzystywania informacji poufnych i innymi przepisami mającymi na celu ochronę inwestorów.

 

Finanse korporacyjne

Obszar ten obejmuje sposoby, w jakie korporacje pozyskują kapitał i zarządzają nim. Obejmuje on zajmowanie się instrumentami finansowymi, decyzjami inwestycyjnymi i prawnymi aspektami transakcji finansowych.

Niewypłacalność i upadłość

Obejmuje to zajmowanie się prawnymi aspektami trudności finansowych i upadłości, w tym prawami i obowiązkami dłużników i wierzycieli.

Spory sądowe dotyczące przedsiębiorstw

Obszar ten zajmuje się rozwiązywaniem sporów z udziałem korporacji, w drodze negocjacji, mediacji, arbitrażu lub procesu sądowego. Może obejmować szeroki zakres zagadnień, od sporów kontraktowych po zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania korporacji.

Obowiązki powiernicze

Obszar ten odnosi się do prawnych obowiązków dyrektorów i kierowników spółek w zakresie działania w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy.

Prawa akcjonariuszy i powództwa pochodne

Wiąże się to z prawami akcjonariuszy w ramach korporacji i mechanizmami, za pomocą których mogą oni egzekwować te prawa, w tym z wykorzystaniem pozwów pochodnych.

Zgodność z przepisami

Korporacje muszą przestrzegać szerokiego zakresu przepisów, od prawa ochrony środowiska po standardy zatrudnienia. Prawnicy korporacyjni często doradzają w kwestiach zgodności, aby pomóc korporacjom uniknąć problemów prawnych.

Formacja i struktura korporacyjna

Obszar ten zajmuje się procesami prawnymi i strukturami związanymi z tworzeniem korporacji, w tym sporządzaniem statutów, regulaminów i innych dokumentów założycielskich.

Prawa własności intelektualnej

W niektórych branżach aktywa własności intelektualnej korporacji mogą mieć kluczowe znaczenie. Prawo korporacyjne może krzyżować się z prawem własności intelektualnej w obszarach takich jak ochrona własności intelektualnej, licencjonowanie i spory sądowe.

ikona

Gwarantowana jakość

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Przejrzyste ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Globalna praktyka

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Wiadomości z zakresu globalnego prawa korporacyjnego

Kontakt

X