WPROWADZENIE

Witamy w polityce prywatności 360 Business Law Limited.

360 Business Law szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz) oraz informuje o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Prosimy również o skorzystanie ze słowniczka, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów używanych w niniejszej polityce prywatności.

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

Niniejsza polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób 360 Business Law Limited  gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika poprzez korzystanie przez niego z niniejszej witryny internetowej, w tym wszelkie dane, które użytkownik może podać za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej podczas zapisywania się do naszego newslettera, pobierania broszur lub wypełniania naszych formularzy w celu uzyskania pomocy.

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszą polityką prywatności wraz z wszelkimi innymi politykami prywatności lub zasadami uczciwego przetwarzania, które możemy udostępnić w określonych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy jego dane osobowe, aby użytkownik był w pełni świadomy tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy jego dane. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia inne powiadomienia i polityki prywatności i nie ma na celu ich zastąpienia.

KONTROLER
360 Law Group Limitedspółka dominująca 360 Business Law Limited składa się z następujących podmiotów prawnych: 360 Business Law Limited, numer rejestracyjny spółki 08884503  z siedzibą pod adresem 377-399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HLi spółki z naszej grupy, w tym 360 Law Group Limitedo numerze rejestracyjnym 10162208, z siedzibą pod adresem 377-399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HL o numerze rejestracyjnym VAT 264 9769 45 GB; oraz 360 Business Law America, Inc spółka zarejestrowana w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych pod numerem rejestracyjnym 2020-000899510, z siedzibą pod adresem 1309 Coffeen Avenue, Ste. 1200, Sheridan, Wyoming 8280; oraz 360 Legal Software Limitedo numerze rejestracyjnym 10162455, z siedzibą pod adresem 377-399 London Road, Camberley, Surrey, Anglia, GU15 3HL.

Niniejsza polityka prywatności została wydana w imieniu 360 Law Group, więc kiedy wspominamy o 360 Business Law, "my", "my" lub "nasz" w niniejszej polityce prywatności odnosimy się do odpowiedniej spółki w 360 Law Group odpowiedzialnej za przetwarzanie danych użytkownika. 360 Business Law Limited jest administratorem i odpowiada za tę stronę internetową.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (DPO), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie kwestii związanych z niniejszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie z przysługujących praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych, korzystając z danych podanych poniżej.

DANE KONTAKTOWE
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

Pełna nazwa podmiotu prawnego: 360 Business Law Limited

Adres e-mail: dataprotection@360businesslaw.com 

Adres pocztowy: 377 - 399 London Road, Camberley, GU15 3HL, Wielka Brytania.

Numer telefonu: 0333 772 0926

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Information Commissioner's Office (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego zajmującego się kwestiami ochrony danych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania Twoich wątpliwości, zanim zwrócisz się do ICO, więc skontaktuj się z nami w pierwszej kolejności.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA NAS O ZMIANACH
Nasza polityka prywatności podlega regularnym przeglądom. Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 1 maja 2020 r.

Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach danych osobowych w trakcie współpracy z nami.

LINKI STRON TRZECICH
W naszej witrynie internetowej możemy zamieszczać łącza do innych witryn internetowych będących własnością i obsługiwanych przez niektóre zaufane strony trzecie w celu udostępnienia użytkownikowi dodatkowych usług. Te inne witryny internetowe osób trzecich mogą również gromadzić informacje o użytkowniku zgodnie z ich własnymi odrębnymi politykami prywatności. Aby uzyskać informacje na temat prywatności dotyczące tych innych stron internetowych osób trzecich, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

2. DANE, KTÓRE ZBIERAMY O UŻYTKOWNIKU

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych użytkownika, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne obejmuje imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe obejmuje adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane techniczne obejmuje adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej witryny.
 • Dane użytkowania obejmuje informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmuje preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych podmiotów zewnętrznych oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale nie są uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio tożsamości użytkownika. Możemy na przykład agregować Dane o użytkowaniu w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub połączymy dane zagregowane z danymi osobowymi użytkownika, tak aby mogły one bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nie zbieramy żadnych Specjalne kategorie danych osobowych o użytkowniku (obejmuje to szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

W PRZYPADKU NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą zawarliśmy z użytkownikiem, a użytkownik nie dostarczy tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu dostarczenia mu towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, którą użytkownik zawarł z nami, ale poinformujemy go o tym w odpowiednim czasie.

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Korzystamy z różnych metod gromadzenia danych od użytkowników i na ich temat, w tym poprzez:

Bezpośrednie interakcje. Użytkownik może podać nam swoją tożsamość i dane kontaktowe, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe podane przez użytkownika, gdy

 • ubiegać się o nasze usługi;
 • subskrybować nasze usługi lub publikacje;
 • poprosić o przesyłanie materiałów marketingowych;
 • Przekaż nam opinię lub skontaktuj się z nami.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą witryną automatycznie gromadzimy dane techniczne dotyczące sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca plików cookie więcej informacji.

Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Będziemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od różnych stron trzecich i źródeł publicznych, jak określono poniżej:

Dane techniczne od następujących stron:

 • dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google z siedzibą poza UE;
 • dostawców informacji wyszukiwania z siedzibą w UE.

Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych w UE.

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe od brokerów danych lub agregatorów z siedzibą w UE.
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Companies House i Rejestr wyborców z siedzibą w UE.

4. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach:

 • W przypadku, gdy musimy wykonać umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z użytkownikiem.
 • Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a interesy i podstawowe prawa użytkownika nie są nadrzędne wobec tych interesów.
 • W przypadku konieczności spełnienia obowiązku prawnego.

Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych użytkownika, aczkolwiek uzyskamy jego zgodę przed wysłaniem do niego bezpośredniej komunikacji marketingowej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

CELE, DO KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA
Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników oraz podstawy prawne, na których się opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasze uzasadnione interesy.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy dane użytkownika. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebne są szczegółowe informacje na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, w przypadku gdy w poniższej tabeli przedstawiono więcej niż jedną podstawę.

Cel/działanie

Rodzaj danych

Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu

Aby zarejestrować użytkownika jako nowego klienta

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem

Zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem, które obejmuje:

(a) Powiadamianie użytkownika o zmianach naszych warunków lub polityki prywatności

(b) Prośba o pozostawienie recenzji lub wypełnienie ankiety

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marketing i komunikacja

(a) Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem

(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

(c) Konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (w celu aktualizowania naszych rejestrów i badania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)

Administrowanie i ochrona naszej działalności i tej strony internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Techniczne

(a) Konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (prowadzenie naszej działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)

(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

Dostarczanie użytkownikowi odpowiednich treści na stronie internetowej i reklam oraz mierzenie lub rozumienie skuteczności reklam, które wyświetlamy użytkownikowi.

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Użytkowanie

(e) Marketing i komunikacja

(f) Techniczne

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zbadania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, w celu ich rozwoju, rozwoju naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej).

Wykorzystanie analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń.

(a) Techniczne

(b) Użytkowanie

Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu określenia typów klientów naszych produktów i usług, aktualizowania i dostosowywania naszej strony internetowej, rozwijania naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej).

Przedstawianie użytkownikowi sugestii i zaleceń dotyczących towarów lub usług, które mogą go zainteresować

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Techniczne

(d) Użytkowanie

(e) Profil

(f) Marketing i komunikacja

Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności)

MARKETING
Staramy się zapewnić użytkownikom możliwość wyboru w odniesieniu do niektórych sposobów wykorzystania danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy.

OFERTY PROMOCYJNE OD NAS
Możemy wykorzystywać dane identyfikacyjne, kontaktowe, techniczne, dotyczące użytkowania i profilowe użytkownika w celu sformułowania opinii na temat tego, czego naszym zdaniem użytkownik może chcieć lub potrzebować lub co może go zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być istotne dla użytkownika (nazywamy to marketingiem).

Użytkownik będzie otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, jeśli poprosił nas o informacje lub zakupił od nas usługi i nie zrezygnował z otrzymywania takich wiadomości marketingowych.

MARKETING ZEWNĘTRZNY
Uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika, zanim udostępnimy jego dane osobowe stronom trzecim w celach marketingowych.

WYJŚCIE
Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania mu wiadomości marketingowych.

Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania takich wiadomości marketingowych, nie będzie to miało zastosowania do danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu usługi, rejestracji gwarancji, obsługi serwisowej lub innych transakcji.

CIASTECZKA
Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika (np. komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym) podczas korzystania z naszej witryny. Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na sposób działania witryny. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć na stronie Polityka dotycząca plików cookie.

Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez gromadzenie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Te pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej. Nie będziemy ustawiać opcjonalnych plików cookie, chyba że użytkownik je włączy. Więcej informacji na temat działania tych plików cookie można znaleźć na stronie Polityka dotycząca plików cookie.

ZMIANA CELU
Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie danych w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać dane osobowe użytkownika w niepowiązanym celu, powiadomimy go o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom wymienionym poniżej w celach określonych w powyższej tabeli.

 • Wewnętrzne strony trzecie.
 • Zewnętrzne strony trzecie.
 • Strony trzecie, którym możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub połączyć części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie, możemy dążyć do przejęcia innych firm lub połączenia się z nimi. Jeśli dojdzie do zmiany w naszej firmie, nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do własnych celów i zezwalamy im wyłącznie na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POZA TEREN WIELKIEJ BRYTANII I EOG

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika następującym podmiotom, które znajdują się poza Wielką Brytanią (UK) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG):

 • Do Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby nasi prawnicy  i pracownikom, aby kontaktować się z użytkownikiem w celach biznesowych, w tym między innymi z naszymi prawnikami udzielającymi porad prawnych i świadczącymi usługi.

Kraje te nie mają takich samych przepisów o ochronie danych jak Wielka Brytania i EOG. Chociaż Komisja Europejska nie wydała formalnej decyzji, że takie kraje zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych podobny do tego, który obowiązuje w Wielkiej Brytanii i EOG, każde przekazanie danych osobowych użytkownika będzie podlegało zapewnieniu przez nas odpowiednich, właściwych i stosownych zabezpieczeń zatwierdzonych przez Komisję Europejską (zgodnie z art. 46 ust. 5 RODO). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) które mają na celu ochronę praw użytkownika do prywatności i zapewnienie mu środków zaradczych w mało prawdopodobnym przypadku niewłaściwego wykorzystania jego danych osobowych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem dataprotection@360businesslaw.com. W żaden inny sposób nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika poza obszar obejmujący Wielką Brytanię i EOG lub do jakiejkolwiek organizacji (lub organów podległych) podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej na mocy jakiejkolwiek umowy między dwoma lub więcej krajami.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych użytkownika w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy muszą je znać z przyczyn biznesowych. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

8. ZATRZYMYWANIE DANYCH - JAK DŁUGO BĘDĄ WYKORZYSTYWANE MOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że istnieje perspektywa sporu sądowego w odniesieniu do naszych relacji z użytkownikiem.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe, księgowe lub inne.

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, tożsamości, finansowe i transakcyjne) przez sześć lat po tym, jak przestaną być klientami do celów podatkowych.

W pewnych okolicznościach użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych: więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

W niektórych okolicznościach będziemy anonimizować dane osobowe użytkownika (aby nie można ich było już powiązać z użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania użytkownika.

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych:

 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych.
 • Żądanie korekty danych osobowych.
 • Żądanie usunięcia danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Żądanie przeniesienia danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami.

ZAZWYCZAJ NIE JEST WYMAGANA ŻADNA OPŁATA
Użytkownik nie będzie musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani za skorzystanie z innych praw). Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia żądania użytkownika.

CZEGO MOŻEMY OD CIEBIE POTRZEBOWAĆ

Poprosimy Cię o pomoc w potwierdzeniu Twojej tożsamości i zapewnieniu Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących Ci praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem, aby poprosić go o dalsze informacje w związku z jego żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

LIMIT CZASU NA ODPOWIEDŹ
Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli wniosek jest szczególnie złożony lub złożono wiele wniosków. W takim przypadku powiadomimy użytkownika i będziemy informować go na bieżąco.

10. SŁOWNICZEK

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie użytkownikowi najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Upewniamy się, że rozważamy i równoważymy potencjalny wpływ na użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz jego prawa, zanim zaczniemy przetwarzać jego dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do wpływu na użytkownika (chyba że mamy na to zgodę użytkownika lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy w stosunku do potencjalnego wpływu na użytkownika w odniesieniu do konkretnych działań, można uzyskać, kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych użytkownika, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub do podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem takiej umowy.

Zgodność z obowiązkiem prawnym oznacza przetwarzanie danych osobowych użytkownika, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

11. STRONY TRZECIE

WEWNĘTRZNE STRONY TRZECIE
Inne spółki należące do 360 Law Group działające jako współadministratorzy lub podmioty przetwarzające, które mają siedzibę w Wielkiej Brytanii i świadczą usługi informatyczne i administracyjne oraz zajmują się sprawozdawczością kierowniczą.

ZEWNĘTRZNE STRONY TRZECIE

 • Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające dane z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy świadczą usługi informatyczne i administracyjne.
 • Profesjonalni doradcy działający jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
 • HM Revenue & Customs, organy regulacyjne i inne organy działające jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które wymagają zgłaszania czynności przetwarzania w określonych okolicznościach.

12. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Masz prawo do:

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako "żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą"). Umożliwia to użytkownikowi otrzymanie kopii przechowywanych przez nas jego danych osobowych oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądanie poprawienia przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika. Umożliwia to użytkownikowi poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na jego temat, chociaż może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.

Żądanie usunięcia danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania. Użytkownik ma również prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeśli skutecznie skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), jeśli mogliśmy przetwarzać jego informacje niezgodnie z prawem lub jeśli jesteśmy zobowiązani do usunięcia jego danych osobowych w celu zachowania zgodności z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić żądanie usunięcia danych z określonych przyczyn prawnych, o których użytkownik zostanie poinformowany, w stosownych przypadkach, w momencie składania żądania.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a szczególna sytuacja użytkownika sprawia, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważa, że ma to wpływ na jego podstawowe prawa i wolności. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania danych użytkownika, które są nadrzędne wobec jego praw i wolności.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania jego danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych.
 • W przypadku, gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli.
 • W przypadku, gdy użytkownik potrzebuje, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie są one już potrzebne, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Użytkownik sprzeciwił się wykorzystywaniu przez nas jego danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystywania.

Żądanie przekazania danych osobowych użytkownikowi lub stronie trzeciej. Przekażemy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej jego dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z użytkownikiem.

Wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem zgody. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć mu określonych produktów lub usług. W takim przypadku poinformujemy użytkownika w momencie wycofania przez niego zgody.

Zmiany w niniejszej polityce

Polityka ta została opublikowana w dniu 1st Maj 2023 r.

Od czasu do czasu możemy zmienić tę politykę bez powiadomienia.

Kontakt

X