Globalny partner w zakresie usług prawnych związanych z energetyką, górnictwem i infrastrukturą

360 Business Law specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych dla globalnych firm z sektora energetycznego, wydobywczego i infrastrukturalnego. Sektory te obejmują różnorodne branże zajmujące się poszukiwaniem, wydobyciem, produkcją i rozwojem zasobów naturalnych, a także budową i obsługą krytycznych projektów infrastrukturalnych.

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne klientom działającym w sektorze energetycznym, w tym zarówno w zakresie tradycyjnych, jak i odnawialnych źródeł energii. Nasze usługi obejmują zgodność z przepisami, rozwój i finansowanie projektów, umowy zakupu energii, pozwolenia środowiskowe i przyłączenia do sieci. Pomagamy klientom w poruszaniu się po złożonych globalnych rynkach energii, rozwiązywaniu wyzwań regulacyjnych i optymalizacji ich portfeli energetycznych.

W sektorze wydobywczym 360 Business Law doradza klientom w różnych kwestiach prawnych, w tym w zakresie praw do minerałów, koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, nabywania gruntów, zgodności z przepisami ochrony środowiska i koncesji wydobywczych. Pomagamy firmom wydobywczym w zarządzaniu ich ryzykiem prawnym, zapewnianiu zgodności z przepisami BHP, negocjowaniu wspólnych przedsięwzięć i rozwiązywaniu sporów na całym świecie.

Klientom z sektora infrastruktury zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne przy opracowywaniu, finansowaniu i obsłudze dużych projektów infrastrukturalnych. Obejmuje to transport, telekomunikację, wodociągi i kanalizację oraz projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Przekształcanie wyzwań prawnych w możliwości w branży energetycznej, wydobywczej i infrastrukturalnej

Nasz zespół doświadczonych prawników rozumie złożone ramy prawne i regulacyjne, które regulują sektory energetyki, górnictwa i infrastruktury. Jesteśmy na bieżąco z trendami branżowymi, postępem technologicznym i zmieniającymi się standardami środowiskowymi, aby zapewnić naszym klientom proaktywne i dostosowane do ich potrzeb rozwiązania prawne.

Należy pamiętać, że szczegółowe wymogi prawne i przepisy mające zastosowanie do sektorów energetyki, górnictwa i infrastruktury mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. W związku z tym wskazane jest skonsultowanie się z 360 Business Law, globalnym partnerem prawnym, w celu uzyskania porad dotyczących jurysdykcji i zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami i regulacjami

 

 

ikona

Gwarantowana jakość

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Przejrzyste ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Globalna praktyka

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Wiadomości dotyczące energii, górnictwa i infrastruktury

Kontakt

X