Usługi w zakresie prawa europejskiego

Prawo europejskie, choć odnosi się wyłącznie do jurysdykcji europejskich, jest wpływowym zbiorem prawa, które reguluje interakcje prawne między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) i ich obywatelami. Obejmuje ono różne dyscypliny prawne, od prawa konstytucyjnego i administracyjnego po prawo konkurencji i prawa człowieka.

Podstawowe zasady prawa europejskiego są zapisane w traktatach Unii Europejskiej, które określają kompetencje ustawodawcze i sądownicze UE. Przepisy te są wiążące dla wszystkich państw członkowskich, wpływając na przepisy krajowe i oferując ramy dla rozstrzygania sporów na szczeblu europejskim.

Kluczowe obszary prawa europejskiego obejmują rynek wewnętrzny, który ułatwia swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób między państwami członkowskimi; prawo konkurencji, które zapobiega praktykom antykonkurencyjnym; oraz prawo dotyczące praw człowieka, skodyfikowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Prawo europejskie służy promowaniu jedności, współpracy i spójności między państwami członkowskimi, wspierając środowisko wzajemnego szacunku dla wspólnych wartości i zasad. Skuteczne funkcjonowanie prawa europejskiego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia harmonijnych interakcji między jurysdykcjami europejskimi, kształtując krajobraz prawny kontynentu.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Jak możemy pomóc

Prawo konstytucyjne UE

Obejmuje to traktaty, zasady i ramy instytucjonalne Unii Europejskiej.

Prawo administracyjne UE

Dotyczy to organizacji, uprawnień i funkcji organów administracyjnych UE.

Prawo konkurencji UE

Obszar ten obejmuje zasady i przepisy mające na celu utrzymanie konkurencji na rynku wewnętrznym UE.

Prawo rynku wewnętrznego UE

Reguluje ona swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób w UE.

Prawo socjalne UE

Obszar ten obejmuje regulacje i dyrektywy związane z zatrudnieniem, równością i prawami do zabezpieczenia społecznego.

Prawo ochrony środowiska UE

Obejmuje to przepisy i polityki związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem w UE.

Prawo UE dotyczące stosunków zewnętrznych

Dotyczy to stosunków UE z krajami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi.

Prawo UE dotyczące praw człowieka

Obejmuje to ochronę praw podstawowych na mocy prawa UE, zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Unijne prawo ochrony konsumentów

Obszar ten reguluje prawa i ochronę konsumentów w UE.

Prawo ochrony danych UE

Obejmuje to zasady i przepisy związane z prywatnością i ochroną danych, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Prawo finansowe UE

Obejmuje to regulacje związane z bankowością, ubezpieczeniami, usługami finansowymi i rynkami kapitałowymi w UE.

ikona

Gwarantowana jakość

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Przejrzyste ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Globalna praktyka

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Wiadomości z zakresu prawa europejskiego

Kontakt

X