Wereldwijde juridische diensten voor gegevensbescherming

De wet op de gegevensbescherming vormt het wetgevingskader dat is ontworpen om de behandeling en verwerking van persoonlijke gegevens te waarborgen. Dit rechtsgebied is van vitaal belang in het huidige digitale tijdperk, waarin de stroom van persoonlijke informatie vloeiender en omvangrijker is dan ooit tevoren.

Een van de belangrijkste elementen van de gegevensbeschermingswetgeving is ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt. Gegevens moeten worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en moeten adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is. Belangrijk is dat gegevens nauwkeurig zijn, actueel worden gehouden en niet langer worden bewaard dan nodig is.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt ook de rechten van individuen, vaak aangeduid als betrokkenen. Deze rechten omvatten toegang tot hun persoonlijke gegevens, het recht op rectificatie, het recht om gegevens te laten wissen en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Het naleven van deze wetten is van vitaal belang om het vertrouwen in en de integriteit van gegevensgestuurde processen te behouden. Inbreuken kunnen leiden tot aanzienlijke juridische gevolgen, waaronder hoge boetes. Daarom moeten organisaties zorgen voor robuuste gegevensbeschermingspraktijken om aan deze wetten te voldoen.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Gegevensverzameling

De wet regelt hoe persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en vereist in de meeste gevallen uitdrukkelijke toestemming van personen.

Gegevensverwerking

Er gelden regels voor het gebruik, de opslag en de overdracht van persoonlijke gegevens, waaronder beperkingen voor de verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens.

Rechten van betrokkenen

Personen, of "betrokkenen", hebben bepaalde rechten onder de wetten inzake gegevensbescherming, zoals het recht op toegang tot hun gegevens, het recht om correctie of verwijdering van hun gegevens te vragen en het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Gegevensbeveiliging

Organisaties moeten passende maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onopzettelijk verlies of vernietiging.

Datalekken

In het geval van een datalek moeten specifieke procedures worden gevolgd, waaronder het op de hoogte stellen van de relevante gegevensbeschermingsautoriteit en mogelijk de getroffen personen.

Gegevensoverdracht

Regels voor de grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke gegevens, met name naar landen met andere normen voor gegevensbescherming.

Effectbeoordelingen gegevensbescherming (DPIA's)

In bepaalde gevallen zijn organisaties verplicht om DPIA's uit te voeren om gegevensbeschermingsrisico's in verband met een bepaald project of systeem te identificeren en te beperken.

Functionarissen voor gegevensbescherming

Bepaalde organisaties zijn verplicht om een DPO aan te stellen om toezicht te houden op hun gegevensbeschermingsstrategie en naleving - 360 Business Law biedt een zeer kosteneffectieve, uitbestede oplossing. Data Guardian Service aan veel klanten.

Artikel 27 Vertegenwoordigersdienst

Zorg ervoor dat u aan de regels voldoet of riskeer een boete van de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Artikel 27 Vertegenwoordigersdienst.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Wat onze klanten zeggen

Nieuws over gegevensbescherming

Contacteer ons

X