Wereldwijde juridische diensten voor geschillenbeslechting

Geschillenbeslechtingsrecht heeft betrekking op de verschillende methoden die partijen kunnen gebruiken om geschillen op te lossen buiten de traditionele rechtsgang om. Dit rechtsgebied is van cruciaal belang omdat het alternatieve mechanismen biedt die efficiënter, kosteneffectiever en vriendschappelijker kunnen zijn, afhankelijk van de aard en complexiteit van het geschil.

Er zijn voornamelijk twee categorieën van geschillenbeslechting: arbitrage, waaronder procesvoering en arbitrage, en consensuele geschillenbeslechting, waaronder bemiddeling en onderhandeling. Geschillenbeslechting is een formeel proces voor de rechtbank, terwijl arbitrage inhoudt dat een onafhankelijke derde partij een bindende beslissing neemt. Anderzijds zijn bemiddeling en onderhandeling meer samenwerkingsgerichte benaderingen, waarbij de nadruk ligt op het vinden van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Het recht inzake geschillenbeslechting beschrijft de procedureregels voor deze methoden, inclusief hoe een bemiddelaar of arbiter wordt aangesteld, hoe procedures worden gevoerd en hoe beslissingen ten uitvoer worden gelegd. Het legt ook de nadruk op vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en eerlijkheid.

Uiteindelijk is het doel van het geschillenbeslechtingsrecht om partijen een flexibele en toegankelijke manier te bieden om hun geschillen op te lossen en zo relaties in stand te houden, vertrouwelijkheid te bewaren en de druk op gerechtelijke middelen te verminderen.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Arbitrage

Dit is een formeel proces waarbij een neutrale derde partij (een arbiter) wordt aangesteld door de betwistende partijen om een beslissing (uitspraak) te nemen die juridisch bindend is.

Bemiddeling

Bij bemiddeling faciliteert een neutrale derde partij (een bemiddelaar) een gesprek tussen de strijdende partijen om hen te helpen tot een vrijwillige overeenkomst te komen. De bemiddelaar neemt geen beslissing, maar helpt de partijen bij communicatie en onderhandeling.

Onderhandeling

Dit is een dialoog tussen twee of meer partijen met de bedoeling om tot een voor beide partijen gunstig resultaat of compromis te komen.

Bemiddeling

Dit is een proces dat vergelijkbaar is met bemiddeling, maar de bemiddelaar kan een actievere rol spelen bij het voorstellen van oplossingen voor het geschil.

Bepaling door expert

Dit is een proces waarbij een onafhankelijke deskundige op het gebied van het onderwerp van het geschil wordt aangesteld om het geschil op te lossen. De beslissing van de deskundige is wettelijk bindend, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Beoordeling

Dit is een wettelijke of contractuele procedure voor snelle tussentijdse geschillenbeslechting. Ze wordt uitgevoerd door een derde arbiter die wordt gekozen door de partijen die betrokken zijn bij het geschil.

Geschillen

Dit houdt in dat een geschil voor de rechter wordt gebracht. Het is een traditionele methode van geschillenbeslechting en meestal het laatste redmiddel als alle andere methoden falen.

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

Dit is een overkoepelende term voor processen, anders dan een gerechtelijke uitspraak, waarbij een onpartijdig persoon de mensen in een geschil helpt om de problemen tussen hen op te lossen.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Nieuws over wereldwijde geschillenbeslechting

Contacteer ons

X