Wereldwijde juridische diensten voor bouw en engineering

Bouw- en ingenieursrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied dat de juridische kwesties omvat die verband houden met de bouw- en ingenieursindustrie. Het omvat een breed scala aan rechtsbeginselen, van contractenrecht tot onrechtmatige daad en van arbeidsrecht tot milieurecht.

Dit vakgebied beslaat de gehele levensduur van bouw- en engineeringprojecten, van de eerste planning en het opstellen van contracten tot het oplossen van geschillen en het afsluiten van projecten. Het regelt de relaties tussen verschillende belanghebbenden, waaronder projecteigenaren, aannemers, architecten, ingenieurs, leveranciers en financiers.

Belangrijke onderwerpen in het bouw- en ingenieursrecht zijn onder meer contractvorming en -interpretatie, projectfinanciering, risicoverdeling, naleving van veiligheids- en bouwvoorschriften en beslechting van geschillen over bouw- en ontwerpfouten. Het behandelt ook zaken als verzekering, schadeloosstelling en aansprakelijkheid.

Bouw- en ingenieursrecht is dynamisch en complex, grotendeels vanwege de unieke aard van elk project en de vele risico's die ermee gepaard gaan. Het speelt een integrale rol om ervoor te zorgen dat bouw- en engineeringprojecten efficiënt en veilig worden uitgevoerd en voldoen aan de relevante wettelijke en regelgevende normen.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Contractenrecht

Dit omvat het opstellen, onderhandelen en interpreteren van bouw- en engineeringcontracten, waarin de rechten, plichten en verwachtingen van elke bij een project betrokken partij in detail worden beschreven.

Projectfinanciering

Dit behandelt de juridische aspecten van het verkrijgen en beheren van financiering voor bouw- en constructieprojecten.

Aanbestedingsrecht

Dit gaat over de processen en regels voor het verwerven van goederen, diensten en werken die nodig zijn voor een project.

Eigendomsrecht

Dit omvat kwesties met betrekking tot landaankoop, landgebruik, zonering en milieuoverwegingen.

Gezondheids- en veiligheidswetgeving

Deze richt zich op voorschriften en praktijken om veilige bouw- en constructiewerkplaatsen te garanderen.

Arbeidsrecht

Het gaat hierbij om zaken als arbeidsverhoudingen, loongeschillen, werknemerscompensatie en andere zaken met betrekking tot werknemers in de bouw en techniek.

Verzekeringsrecht

Dit betreft de interpretatie en handhaving van verzekeringspolissen met betrekking tot bouw- en engineeringprojecten.

Geschillenbeslechting

Dit omvat het oplossen van geschillen die voortkomen uit bouw- en engineeringprojecten, waaronder procesvoering, arbitrage en bemiddeling.

Naleving van regelgeving

Dit omvat de naleving van lokale, regionale en nationale voorschriften met betrekking tot bouw en engineering.

Intellectueel eigendomsrecht

Dit kan gaan om de bescherming van ontwerpen, uitvindingen en ander intellectueel eigendom op het gebied van bouw en engineering.

Milieurecht

Dit houdt in dat de milieuwetgeving moet worden nageleefd en dat zaken als afvalbeheer, controle op vervuiling en natuurbehoud moeten worden aangepakt.

Insolventie en faillissement

Dit betreft juridische kwesties in verband met financiële problemen of insolventie van partijen die betrokken zijn bij bouw- en engineeringprojecten.

pictogram

Gegarandeerde kwaliteit

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Transparante prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Wereldwijde praktijk

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Wereldwijd bouwnieuws

Contacteer ons

X