Zorg ervoor dat u aan de regels voldoet of riskeer een boete van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

WAT IS EEN ARTIKEL 27 VERTEGENWOORDIGER?

Na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU wordt het Verenigd Koninkrijk nu door de EU gezien als een "derde land". Krachtens artikel 27 van de GDPR moeten Britse bedrijven die in de EU actief zijn zonder er fysiek aanwezig te zijn, een "GDPR-vertegenwoordiger" aanstellen binnen de EU. Deze vertegenwoordiger fungeert als brug tussen het bedrijf, individuen en gegevensbeschermingsautoriteiten en zorgt ervoor dat de GDPR wordt nageleefd.

 

WIE STEUNEN WE?

Wij helpen bedrijven in de EU, het VK en overzeese gebieden bij het navigeren door het gegevensbeschermingslandschap. Onze artikel 27 GDPR-vertegenwoordigers zorgen ervoor dat u compliant blijft en vergemakkelijken een soepele communicatie met gegevensbeschermingsautoriteiten.

 

PAKKETTEN MET GEDIFFERENTIEERDE PRIJZEN

Onze gedifferentieerde prijzen zijn gebaseerd op de grootte van uw organisatie in termen van het aantal werknemers en het aantal te dekken entiteiten. Een voorbeeld hiervan vindt u in het gedeelte Veelgestelde vragen. Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Artikel 27 Veelgestelde vragen over representatieve diensten

Hoe werkt dit voor buitenlandse bedrijven die handel drijven in het Verenigd Koninkrijk onder de GDPR?

Onder de GDPR in het VK moet elk bedrijf dat niet in het VK is gevestigd en geen zakelijke aanwezigheid heeft in het VK, maar wel zaken doet in het VK of het gedrag van in het VK gevestigde personen controleert, een GDPR-vertegenwoordiger hebben in het VK. In deze situatie moeten organisaties een EU en/of UK GDPR Vertegenwoordiger aanstellen in een relevante EU lidstaat en/of het VK. In bepaalde situaties, en als gevolg van Brexit, moeten organisaties mogelijk een GDPR-vertegenwoordiger aanstellen in zowel de EU als het VK.

Waarom bestaat deze regeling?

De vereiste van de artikel 27-vertegenwoordiger is ingevoerd om de relevante gegevensbeschermingsautoriteit de mogelijkheid te geven om de GDPR af te dwingen tegen entiteiten die buiten het rechtsgebied van de EU vallen.

Wie zijn de vertegenwoordigers van 360 Business Law Privacy Solutions?

Onze representatieve diensten worden geleverd door een team van deskundige juristen met diepgaande ervaring in het werken met regelgevende instanties in de EU en het VK en in het adviseren over privacy compliance-projecten. Het team, onder leiding van Duncan Gillespie, een in Engeland en Wales toegelaten advocaat met bijna 25 jaar ervaring en een specialist op het gebied van gegevensprivacy, werkt samen met onze juridische teams in het Verenigd Koninkrijk en de EU, zodat we u de juridische begeleiding kunnen bieden die nodig is om effectief te reageren op vragen van toezichthoudende autoriteiten of complexere interacties met betrokkenen.

Wat doet een 360 Business Law GDPR-vertegenwoordiger?

Vertegenwoordigers uit de EU of het VK moeten voldoen aan de specifieke vereisten. Onze vertegenwoordigers zijn er om:

  • Begrijpen hoe GDPR en/of de GDPR in het Verenigd Koninkrijk (indien van toepassing) worden nageleefd;
  • Trek tijd uit om inzicht te krijgen in de verwerking van persoonlijke gegevens en de manier waarop je met compliance omgaat.
  • Met u in contact blijven zodat u op de hoogte bent van de respectieve wijzigingen in de EU-regels voor de verwerking van persoonlijke gegevens.
  • Namens u handelen in de EER (inclusief de EU) en/of het VK (indien van toepassing);
  • In uw privacyverklaringen worden genoemd als een contactpunt in de EER en/of het VK.
  • Namens u optreden bij Europese en/of Britse gegevensbeschermingsautoriteiten.
  • Het contactpunt zijn voor verzoeken van betrokkenen.
  • Uw record van verwerkingsactiviteiten (ROPA) bijhouden zoals vereist door de GDPR en/of de GDPR in het Verenigd Koninkrijk.

Extra optionele services

U onze beoordeling geven van de mate waarin u voldoet aan de GDPR en/of de GDPR in het Verenigd Koninkrijk

In het eerste jaar kunnen we een eerste audit van uw privacy compliance uitvoeren of een bestaande audit beoordelen om u te helpen ervoor te zorgen dat u voldoet aan de toepasselijke vereisten voor gegevensbescherming. In de daaropvolgende jaren kunnen we jaarlijks een audit op hoog niveau uitvoeren om ervoor te zorgen dat u na verloop van tijd aan de eisen blijft voldoen.

Hoe werken de boetes?

De Commissie kan boetes opleggen voor het niet aanstellen van een artikel 27-vertegenwoordiger in overeenstemming met artikel 83, lid 4:

83 (4) Inbreuken op de volgende bepalingen worden overeenkomstig lid 2 bestraft met administratieve geldboeten tot 10.000.000 euro of, in het geval van een onderneming, tot 2 % van de totale wereldwijde jaaromzet van het voorgaande boekjaar, indien dat bedrag hoger is:

de verplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijke en de verwerker krachtens de artikelen 8, 11, 25 tot en met 39 en 42 en 43;
de verplichtingen van de certificeringsinstantie overeenkomstig de artikelen 42 en 43;
de verplichtingen van de toezichthoudende instantie overeenkomstig artikel 41, lid 4.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op 26th In januari 2021 hebben we een webinar over dit onderwerp gehouden die on-demand te streamen is op https://360lawgroup.co.uk/webinars.

Je kunt ook contact met ons opnemen voor een adviesgesprek om erachter te komen of deze service geschikt is voor jouw bedrijf.

Hoe is de service geprijsd?

De onderstaande prijstabel is voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Als je in een ander rechtsgebied bent gevestigd en geïnteresseerd bent in deze service, neem dan contact met ons op voor een offerte op maat:

 

Omvang bedrijf Aantal gedekte entiteiten Maandelijkse kosten 2023 Jaarlijkse kosten 2023
Start-up - Alleen oprichters 1 £28.62 £309.10
Micros - <10 werknemers 1 £51.52 £556.37
Klein - 11 - 49 werknemers 2 £91.58 £989.11
Lagere middenklasse - 50-249 werknemers 5 £217.51 £2,349.13
Hogere middenklasse 250 - 499 werknemers 10 £449.91 £4,859.00
Groot 500 + Onbeperkt £549.50 £5,934.64
*Prijzen zijn exclusief BTW

Wat onze klanten zeggen

Nieuws over gegevensbescherming

Contacteer ons

X