Dr Róbert Fazekas

Dyrektor krajowy , Węgry

Biuro: Budapeszt, Węgry

Kontekst

Róbert uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Peczu (Węgry). Podczas studiów uniwersyteckich przez półtora roku był stypendystą na Phillipps-Universität Marburg (Niemcy), gdzie zdobył specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego.

Po ukończeniu studiów uczestniczył w kursie podyplomowym "Europejskie prawo gospodarcze" organizowanym przez Instytut Podyplomowych Studiów Prawniczych Uniwersytetu Eötvös Loránd.

Doświadczenie zawodowe zdobywał we Włoszech (Mediolan) w prestiżowej kancelarii prawnej oraz w innych renomowanych kancelariach prawnych w Budapeszcie, pracując głównie w dziedzinie prawa gospodarczego.

W 2017 r. założył własną kancelarię prawną w Budapeszcie, a w 2020 r. dołączył jako węgierski radca prawny do naszego zespołu 360 Business Law, kierując zespołem na Węgrzech.

Róbert posiada wybitne doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa spółek, prawa nieruchomości, prawa umów, ochrony danych osobowych, dochodzenia roszczeń, sporów sądowych. W trakcie swojej pracy Róbert uczestniczył w świadczeniu usług prawnych dla wielu dużych węgierskich i międzynarodowych projektów i transakcji, związanych z sektorami takimi jak nieruchomości, IT i telekomunikacja, energetyka, farmaceutyka, sport czy lotnictwo.

W związku ze swoją praktyką adwokacką Róbert świadczy również usługi dla kilku klientów jako inspektor ochrony danych i inspektor ds. zgodności.

Oprócz węgierskiego, jego językami roboczymi są angielski i niemiecki.

Przyjęcia

Izba Adwokacka w Budapeszcie (2017)

Edukacja

  • Uniwersytet Eötvös Loránd, Instytut Podyplomowych Studiów Prawniczych, Europejskie Prawo Gospodarcze (2012-2013)
  • Uniwersytet w Peczu, Wydział Prawa - doktor nauk prawnych (2012)
  • Phillipps-Universität Marburg (2009-2010)

Najważniejsze wydarzenia

- Udział w egzekucji roszczenia przekraczającego pół miliarda HUF w imieniu dużego międzynarodowego klienta działającego w branży farmaceutycznej i materiałów medycznych,
- Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych i inspektora ds. zgodności w kilku organizacjach biznesowych,
- Udział w negocjacjach i przygotowaniu ram prawnych organizacji największej międzynarodowej uniwersyteckiej imprezy sportowej (planowana wartość umownej opłaty licencyjnej wynosiła ok. 23 mln EUR),
- Udział w przeniesieniu portfela nieruchomości zlokalizowanego na Węgrzech (łączna wartość portfela: 536 mln EUR), w ramach cesji na rzecz dużej międzynarodowej spółki z branży nieruchomości,
- Udział w planowaniu i opracowywaniu ram prawnych krajowego systemu kart elektronicznych, w szczególności w odniesieniu do aspektów ochrony danych.

Kontakt

X